Selvitys Fimean alueellistamisen etenemisestä on valmistunut

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.6.2015 10.42
Tiedote 117/2015

Fimean alueellistamista selvittäneet professori Juha Kinnunen ja professori Teemu Malmi ehdottavat, että laitoksen alueellistamista jatketaan nykyisen suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Tavoitteena olisi, että vuonna 2018 Kuopiossa olisi laitoksen päätoimipiste ja laitos toimisi monipaikkaisena. Selvitysmiehet luovuttivat raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle 16. kesäkuuta.

”Otimme kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot huomioon. Päädyimme ehdottamaan, että alueellistaminen viedään loppuun vuoteen 2018 mennessä, jotta työtekijöiden tuntema epävarmuus loppuisi ja laitokseen saataisiin täysi työrauha”, perustelevat ehdotustaan selvitysmiehet Juha Kinnunen ja Teemu Malmi.

Selvitysmiehet toteavat raportissaan, että Fimean alueellistaminen ei ole edennyt vuonna 2012 päätetyssä aikataulussa. Vuonna 2009 tehdyn alkuperäisen alueellistamispäätöksen aiheuttama irtisanomisaalto on tasaantunut ja laitoksen toimintakyky on vakaa.

"Kiitän selvitysmiehiä raportista, sekä erityisesti Fimean johtoa ja muuta henkilökuntaa siitä, että se kaiken myllerryksen aikana on toiminut erinomaisesti ja hoitanut sekä kansalliset että kansainväliset tehtävänsä hyvin. Sillä arviolla jonka olen pystynyt tekemään, pidän välttämättömänä, että selvitystyötä jatketaan ja laajennetaan. Fimean toimintaa tullaan arvioimaan kokonaisuudessaan huomioiden myös uuden hallitusohjelman kirjaukset. Jatkossa on tärkeää, että henkilöstölle turvataan työrauha eikä Fimean tekemää hyvää työtä vaaranneta", sanoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä.

Ehdotuksen pääkohdat

  • Kuopio on henkilömäärältään suurin toimipiste vuoden 2018 loppuun mennessä.
  • Nykyisistä henkilöstöryhmistä Kuopioon siirtyisivät johdon lisäksi muun muassa yleishallinnolliset toiminnot kuten talous, IT, viestintä ja henkilöstöhallinto.
  • Fimea toimisi jatkossa monipaikkaisena laitoksena (Kuopio, Helsinki, Turku), jotta se pystyy palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman kattavasti ja jotta yhteistyö sidosryhmien kanssa on sujuvaa.
  • Tarvittaessa yksittäisten asiantuntijoiden olisi mahdollista työskennellä muissakin laitoksen toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.
  • Alueellistaminen toteutetaan sellaisin keinoin, etteivät Fimean toimintakyky ja uskottavuus kärsi.

Laboratoriotoimintojen arvioiminen ei kuulunut selvitysmiesten toimeksiantoon. Vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeriön tekemän linjauksen mukaisesti laboratorio jää Helsinkiin.

Lisätiedot

professori, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, p. 040 567 5415, [email protected]

professori Teemu Malmi, p. 040 510 0827, [email protected]

kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 0295 163 356, [email protected]

osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295 163 338, [email protected]