Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yrittäjien sosiaaliturvaa selvittävälle työryhmälle jatkoaika

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.12.2004 11.55
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama yrittäjien sosiaaliturvaa selvittävä työryhmä jatkaa 31.5.2005 saakka.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 12.12.2003 työryhmän, jonka tuli selvittää yrittäjien sosiaaliturvaan liittyviä kehittämistarpeita. Työryhmän määräajaksi asetettiin 30.11.2004.

Työryhmä on selvittänyt yrittäjien sosiaaliturvaan liittyvien suojasäännösten tarpeen ja hyväksynyt 18.3.2004 kehittämisehdotusten kannanoton. Ehdotusten mukainen hallituksen esitys on annettu ja se on parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä.

Työryhmän tavoitteena on valmistella keskeiset ehdotukset ennen kaikkea sairausvakuutukseen ja perhe-etuuksiin liittyvistä asioista ennen seuraavaa kehyskautta. Jatkotyössään työryhmä kartoittaa mm. yrittäjien perheenjäsenen työttömyysturvaan liittyviä ongelmia ja arvioi yrittäjämääritelmään, työterveyshuoltoon ja opintososiaalisiin etuihin liittyviä kehittämistarpeita.

Sivun alkuun