Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yrittäjien sosiaaliturvaa parantamalla halutaan kannustaa yrittäjyyteen

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.9.2004 10.25
Tiedote -

Yrittäjien sosiaaliturvan kannustavuutta halutaan parantaa ja yrittäjäuralle ryhtymiseen liittyviä epävarmuustekijöitä vähentää. Tavoitteiden saavuttamiseksi hallitus esittää muutoksia työttömyysturvalakiin, työttömyyskassalakiin ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin.

Esitys liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen kannustaa yrittäjäksi ryhtymistä ja kehittää sosiaaliturvan kannustavuutta. Esityksillä halutaan parantaa palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvän mahdollisuutta täyttää työssäoloehto yrittäjänä ja mahdollistaa ansioperusteisen työttömyysturvan säilyttäminen yrittäjästä palkansaajaksi siirryttäessä.

Esityksen mukaan yrittäjällä olisi 32 kalenteriviikon pituinen jälkisuoja-aika silloin, kun yrittäjä aloittaa palkkatyön ja siirtyy yrittäjäkassasta palkansaajakassan jäseneksi. Yrittäjänä toimineella olisi mahdollisuus säilyttää yrittäjänä ansaitsemansa ansioperusteinen työttömyysturva jälkisuoja-aika. Samalla yrittäjällä olisi mahdollisuus täyttää jälkisuoja-aikana palkansaajan työssäoloehto palkansaajakassan jäsenenä. Uudistuksen seurauksena henkilöllä on mahdollisuus katkeamattomaan ansioturvaan siirtyessään yrittäjästä palkansaajakassan jäseneksi.

Yrittäjän jälkisuojan perusteella maksetuista yrittäjäpäivärahoista valtio rahoittaisi peruspäivärahaa ja lapsikorotusta vastaavan osuuden. Päivärahaa maksava palkansaajakassa rahoittaisi 5,5 prosenttia päivärahoista ja ansiotuen ansio-osista. Loppuosan rahoittaisi se yrittäjäkassa, jonka jäsenenä etuuden saaja on viimeksi hankkinut työssäoloehdon.

Esitykseen sisältyy lisäksi muutosehdotuksia, joilla parannetaan yrittäjäksi ryhtyneen mahdollisuutta täyttää työssäoloehto.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2005. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 9. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Sivun alkuun