Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

YK:n Korkean tason HIV/AIDS kokous

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.6.2006 7.00
Tiedote -

Suomen valtuuskuntaa YK:n korkean tason HIV/AIDS seurantakokouksessa New Yorkissa 31.5-2.6 johti valtiosihteeri Terttu Savolainen. Kokouksessa arvioitiin sitä, miten HIV/AIDS pandemian rajoittamisessa on onnistuttu ja onko vuoden 2001 YK:n HIV/AIDS-erityisistunnossa asetetut tavoitteet saavutettu.

Valtiosihteeri Savolainen korosti huippukokouksen päätösistunnossa pitämässään Suomen puheenvuorossa uusien HIV-infektioiden ehkäisyn tärkeyttä. Koska naisten osuus uusien HIV-tartuntojen joukossa kasvaa, on naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantaminen kiireellinen tehtävä. Hän korosti myös seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, mukaan lukien nuorten seksuaaliterveyden sisällyttäminen kouluopetukseen.

Lisäksi hän toi esille monessa maassa tärkeän ruiskuhuumeiden käyttöön liittyvien tartuntojen ehkäisyn ja kertoi Suomen hyvistä tuloksista tällä alueella. Suomessa vaihdettiin vuonna 2005 n.1.8 miljoonaa ruiskua ja neulaa käyttäjille suunnatuissa terveysneuvontapisteissä. Neuvonta- ja vaihtotoiminnan ansiosta Suomessa on vältytty laajamittaisen ruiskuhuumeiden käyttöön liittyvän HIV-epidemian syntymiseltä, toisin kuin joissakin naapurimaissamme.

Kokouksessa voitiin todeta, että viiden vuoden aikana kansainvälinen ja kansallinen rahoitus AIDSin torjuntaan on viisinkertaistunut. Lääkehoitojen saatavuus on lisääntynyt dramaattisesti, silti maailmassa vain 20 % viruslääkkeitä tarvitsevista saa niitä. Raskaana olevista HIV-positiivisista naisista vain 9 % saa lääkitystä joka vähentää syntyvän lapsen riskiä saada HIV-infektio.

Myös HIV-infektion ehkäisyyn on panostettu monissa maissa. Kuudessa Afrikan maassa nuorten uusien tartuntojen määrä on saatu vähenemään 25 %. HIV-epidemia on kuitenkin jatkanut etenemistään ja HIV-positiivisten ihmisten määrä maailmassa kasvanut. HIV/AIDSiin kuolee joka päivä 8 000 ihmistä. Yli 11 000 ihmistä saa päivittäin HIV-tartunnan. Jokaisen kuluvan minuutin aikana yksi lapsi saa HIV-tartunnan.

Seurantakokoukseen osallistui 800 kansalaisjärjestöä, enemmän kuin koskaan yhteenkään terveysaiheiseen YK-kokoukseen. Suomen valtuuskunnassa oli mukana AIDS-tukikeskuksen ja Positiiviset ry:n edustajat.

Kokouksessa sitouduttiin parantamaan naisten oikeuksia ja asemaa vahvistamalla lainsäädäntöä ja kansallisten ohjelmien avulla. Kokous vetosi myös aiempaa voimakkaammin naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja lisääntymisterveyspalveluiden vahvistamiseksi. Myös miesten ja poikien merkitystä sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamisessa korostettiin.

UNAIDS on arvioinut että vuoteen 2010 mennessä HIV-torjunnan rahoittamiseen tarvitaan vuosittain 20 - 23 miljardia USD (nykytaso on arviolta 8.3 miljardia/vuosi). Kokouksessa sitouduttiin uusien resurssien mobilisointiin sekä avunantajamaiden että kehitysmaiden kansallisista lähteistä.

Seurantakokous on tarkoitus uusia vuosina 2008 ja 2011.

Lisätietoja antavat:
Lääkintöneuvos Merja Saarinen Sosiaali- ja terveysministeriö (09) 1607 4030 
HIV-yksikön johtaja Mika Salminen Kansanterveyslaitos (040) 591 1819
HIV neuvonantaja Heli Mikkola Ulkoasianministeriö (040) 721 1775

Sivun alkuun