Hyppää sisältöön
Media

Yhdenvertaisuus toteutuu koronavirustilanteessa – jokainen saa tarvitsemansa avun ja hoidon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.4.2020 11.36
Tiedote 77/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että myös poikkeusoloissa kuntien on turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Tämä koskee yhdenvertaisesti kaikkia ihmisryhmiä, kuten vammaisia henkilöitä. Sama yhdenvertaisuus koskee myös tehohoitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö kiinnittää huomiota Suomen Tehohoitoyhdistyksen vuonna 2019 julkaisemiin eettisiin ohjeisiin. Niiden mukaan jokaisella ihmisellä on tilapäiseen hengenvaaraan jouduttuaan yhtäläinen oikeus tehohoidon tarpeen arviointiin. 

Mielenterveysongelma, päihderiippuvuus, muistisairaus tai vammaisuus eivät saa estää pääsyä tehohoidosta mahdollisesti saatavan hyödyn arviointiin. 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoittaa sopimuksen ratifioineet valtiot, mukaan lukien Suomi, toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten ihmisten suojelun ja turvallisuuden myös vaaratilanteissa. 

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot kuuluvat edellä mainitussa sopimuksessa tarkoitettuihin vaaratilanteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee yhteistyötä valtakunnallisten vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö Vammaisfoorumi ry:n kanssa varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden koronavirustilanteessa.

Vammaisia henkilöitä ei rajata pois tehohoidosta

Sosiaali- ja terveysministeriön 20.3.2020 julkaisemassa ohjeessa on listattu useita keinoja, joilla ensihoitopalveluja, terveydenhuollon päivystystä ja tehohoidon kapasiteettia voidaan koronavirustilanteessa kiireellisesti nostaa. Keinoja ovat muun muassa kiireettömän hoidon supistaminen, hoitajien lisäkoulutus ja lomien peruuttaminen. 

Ohjeen mukaan raskain tehohoito on kohdennettava siitä eniten hyötyville. Tämä ei tarkoita sitä, että jokin ihmisryhmä suljettaisiin tehohoidon ulottuvilta. Tällaista rajausta ei löydy mistään muustakaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta. Tehohoitoa koskevat päätökset tekee aina hoitava lääkäri yksilöllisesti tilannetta arvioiden.

Vammaisuus tai toimintarajoite ei lähtökohtaisesti tarkoita, että henkilö kuuluisi riskiryhmään. Kuten muillakin ihmisillä, myös vammaisella henkilöllä voi olla sellainen perussairaus, joka lisää hänen riskiään saada vakava koronavirusinfektio.

Monet vammaiset henkilöt ovat kuitenkin erityisen haavoittuvassa asemassa vallitsevien poikkeusolojen aikana. Ministeriö korostaa, että poikkeusoloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien oikeuksien toteutumiseen.  

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjiä ja palveluntuottajia koronavirustilanteen johdosta syntyneissä poikkeusoloissa tiiviissä yhteistyössä muun muassa sairaanhoitopiirien johdon ja Valviran kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa löytyvät kootusti stm.fi -verkkopalvelussa. 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies, VANEn puheenjohtaja Riitta Burrell, [email protected]

Sivun alkuun