Hyppää sisältöön
Media

Vastuu psykoterapeuttikoulutuksesta yliopistoille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2010 12.15
Tiedote -

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on jatkossa yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämä psykoterapeuttikoulutus.

Psykoterapeuttikoulutusta voivat antaa ne yliopistot, joilla on psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopistot järjestävät koulutusta itse tai yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja muiden jo olemassa olevien koulutusorganisaatioiden kanssa.

Uudistus selkiyttää psykoterapiakoulutuksen kriteereitä. Samalla vahvistetaan psykoterapeuttikoulutuksen tieteellistä perustaa, edistetään terapiatyön vaikuttavuuden monipuolista tutkimusta, menetelmäkehittelyä ja laatua sekä koulutusyhteisöjen ja korkeakoulujen yhteistyötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarjoamien psykoterapiapalvelujen tulee perustua tutkittujen menetelmien käyttöön tähtäävään koulutukseen.

Aiemmin psykoterapeuttikoulutusta ovat järjestäneet hyvin erilaiset organisaatiot yksityisistä ammatinharjoittajista yliopistojen laitoksiin. Koulutuksilta ovat puuttuneet yhtenäiset laatukriteerit, ja ammattinimikkeen myöntävä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on joutunut arvioimaan koulutusta jälkikäteen. Tämä on ollut ongelmallista sekä hakijoiden että koulutuksen järjestäjien oikeusturvan ja psykoterapeuttikoulutusten laadun varmentamisen kannalta.

Psykoterapeutiksi kouluttautuminen edellyttää soveltuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkintoa. Koulutuksessa on kolme peruselementtiä: teoreettinen koulutus, työnohjauksessa tapahtuva psykoterapeuttinen potilastyö ja koulutuspsykoterapia.

Psykoterapiasta on muodostunut yksi merkittävin mielenterveyskuntoutujien hoitomuoto. Kela korvaa psykoterapiaa 16-67-vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna. Vuonna 2009 harkinnanvaraista psykoterapiaa sai 14 700 henkilöä, joista 4 476 oli alle 26-vuotiaita.

Valtioneuvosto antoi torstaina 14. joulukuuta asetuksen, jolla säädetään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan koulutuksen tavoitteista, laajuudesta ja sisällöstä.

Asetus tulee voimaan 31.12.2011. Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetun koulutuksen perusteella psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä on haettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta viimeistään 30.6.2017.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Maria Vuorilehto, p. 09 160 72357
Hallitusneuvos Päivi Kaartamo, p. 09 160 74353Sivun alkuun