Hyvinvointitalous lisää sekä ihmisten hyvinvointia että talouskasvua

Hyvinvointitaloudessa julkisia varoja kohdennetaan ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. 

EU-maissa väestö ikääntyy nopeasti, mutta väestön hyvinvointi hillitsee sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousua. Hyvinvointitaloudella varmistetaan, että EU-kansalaiset voivat entistä paremmin samalla kun yhteiskuntien kestävyys paranee.

Toimiva hyvinvointipolitiikka luo edellytykset kestävälle kehitykselle. Hyvinvointitaloudessa talouskasvua tavoitellaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n mukaisesti. Kestävä talouskasvu saavutetaan ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta kestävästi, ei niiden kustannuksella.

Kansalaisten hyvinvointi EU:n kärkiteema

Kansalaisten hyvinvointi on yksi EU:n olemassaolon perusteista. EU:n olisi kaikissa toimissaan varmistettava niiden positiiviset vaikutukset kansalaisten terveyteen, sosiaaliseen suojeluun (mm. sosiaaliturvaan), työllisyyteen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja koulutukseen.

Suomi järjestää 18.−19.9.2019 Helsingissä korkean tason konferenssin, jonka pääteemana on hyvinvoinnin ja talouden vastavuoroinen suhde. Tapahtuman tavoitteena on tuoda hyvinvointitalous EU:ssa mukaan poikkihallinnolliseen keskusteluun ja löytää teemoja neuvoston hyvinvointitaloutta koskeviin päätelmiin.

Tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella

Suomen tavoitteena on

  • nostaa hyvinvointitalous keskusteluun ja tuoda EU-päätöksentekoon nykyistä laajempi yhteisymmärrys siitä, että ihmisten hyvinvointi on edellytys talouskasvulle ja yhteiskunnan sekä talouden vakaudelle. Toisaalta talouskasvu lisää mahdollisuuksia kohentaa kaikkien ihmisten hyvinvointia.
  • että ministerineuvosto hyväksyy hyvinvointitaloutta koskevat päätelmät lokakuussa. Päätelmät sisältävät toimenpidesuosituksia jäsenmaille ja EU-komissiolle.

Lisätietoja

Noora Saarinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039