Hyppää sisältöön
Media

Vakuutusalan vakavaraisuus ja valvonta yhdenmukaistuu Euroopan unionissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2009 8.20
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia tarvittavat lainsäädäntöehdotukset vakuutusalan vakavaraisuutta ja valvontaa koskevan niin sanotun Solvenssi II -direktiivin voimaan saattamiseksi Suomessa.

Solvenssi II -direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää Euroopan unionin jäsenvaltioiden vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia ja vakuutusvalvonnan periaatteita, parantaa vakuutuksenottajien ja edunsaajien suojaa sekä lisätä eurooppalaisen vakuutusalan kansainvälistä kilpailukykyä.

Direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan 31.10.2012 mennessä.

Tavoitteena vakuutettujen etujen turvaaminen

Uudistuneella vakavaraisuussääntelyllä voidaan aiempaa tehokkaammin turvata vakuutettujen edut ja ottaa vakuutusyhtiöiden erilaiset riskit entistä paremmin huomioon määriteltäessä yhtiöille asetettavia velvoitteita. Samalla uudistus kannustaa vakuutusyrityksiä ottamaan käyttöön nykyistä kehittyneempiä riskienhallintajärjestelmiä.

Direktiivi sisältää uudet, riskien arviointiin perustuvat vakavaraisuusvaatimukset vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille. Lisäksi siinä säädetään vakuutusyhtiöiden tiedonantovelvollisuudesta vakuutetuille ja valvontaviranomaiselle sekä tietojen yleisistä julkistamisvelvoitteista.

Rajat ylittävä valvonta tehostuu

Direktiiviin sisältyvät myös säännökset rajojen yli toimivien vakuutusyritysryhmien valvonnan uudistamisesta. Säännösten avulla voidaan parantaa huomattavasti vakuutusyritysryhmien kokonaisriskien valvontaa.

Rajojen yli toimivien ryhmien valvontaan on pitkään liittynyt epäselvyyttä eri maiden valvojien toimivallan jaosta. Valvonnassa otetaan jatkossa käyttöön niin sanotut valvontakollegiot, jotka koostuvat ryhmään kuuluvien emo- ja tytäryhtiöiden kansallisista valvojista. 

Lisätietoja

Johtaja Antero Kiviniemi (työryhmän puheenjohtaja), puh. 09 160 73878, [email protected]


Liitteet

Solvenssi II -direktiivin toimeenpanoa valmistelevan työryhmän asettamispäätös (pdf, 25 kB)


Muualla verkossa Solvenssi II -puitedirektiivi (Euroopan parlamentti)
Sivun alkuun