Hyppää sisältöön
Media

Uusia asetuksia ympäristöterveydenhuollon valvonnasta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.7.2006 11.28
Tiedote 285/2006

Valtioneuvosto antoi 27. heinäkuuta asetuksen ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista sekä asetuksen kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta. Molemmat asetukset tulevat voimaan 7. elokuuta 2006.

Asetus valtakunnallisista valvontaohjelmista liittyy ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöön vuosien 2004-2006 aikana tehtyihin uudistuksiin. Niiden mukaan ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten eli Elintarviketurvallisuusviraston, Kuluttajaviraston sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen on laadittava omalla toimialallaan valtakunnallinen valvontaohjelma, jonka avulla ohjataan kuntia laatimaan omat valvontasuunnitelmansa.

Nyt annetussa asetuksessa säädetään valvontaohjelmien sisällöstä ja keskusvirastojen yhteistyöstä niiden laadinnassa. Valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellään ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten yhteiset periaatteet valvonnan sisällöstä, valvontakohdetyyppien riskinarvioinnista ja riskiluokituksesta sekä tarkastustiheydestä, tarkastukseen keskimäärin käytettävästä ajasta, näytteenoton ja valvontaprojektien ohjauksesta sekä kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista.

Asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista annetaan tarkempia säännöksiä mm. valvontasuunnitelman sisällöstä, näytteenotosta, suunnitelman mukaisista tarkastuksista sekä siitä kuinka usein valvontakohteita tarkastetaan.
Asetuksen tavoitteena on parantaa kunnan ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän valvonnan suunnitelmallisuutta, priorisoida valvontaa sekä yhdenmukaistaa valvonnan ohjausta ja lisätä valvonnan tuloksellisuutta.

Lisätietoja: johtaja Risto Aurola, STM, puh. (09) 160 74127

Sivun alkuun