Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi opas terveydenhuollon valmiussuunnitteluun

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.11.2002 10.00
Tiedote 311/2002

Uusi terveydenhuollon valmiussuunnitteluopas korostaa alueellista ja paikallista varautumista kriiseihin ja erityistilanteisiin. Lähtökohtana on edelleen, että terveydenhuollon tehtävät hoidetaan olemassa olevalla ns. normaaliajan organisaatiolla sitä tarpeen mukaan vahvistamalla tai mukauttamalla.

Terveydenhuollon varautumisen osalta oppaassa kuvataan terveyskeskusten valmiussuunnittelu, sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden valmiussuunnittelu. Oppaassa korostetaan alueellista yhteistyötä ja osaamista terveydenhuollon varautumisessa. Opas on tarkoitettu terveydenhuollon toimintayksiköiden johdon sekä valmiussuunnittelusta vastaavan henkilöstön käsikirjaksi ja tietopaketiksi. Opas on tehty tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon valmiussuunnittelusta vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

Terveydenhuollossa ollaan myös pitkälti riippuvaisia nykyaikaisesta tekniikasta, joka on haavoittuu herkästi kriisitilanteissa. Suuri osa lääkkeitä, rokotteita ja terveydenhuollon laitteita tuodaan ulkomailta. Tämä vaikuttaa siihen, miten terveydenhuollon toimintavalmiutta suunnitellaan erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.

Perusvalmiudessa pienillä tilanteen edellyttämillä järjestelyillä selvitään myös normaaliolojen erityistilanteissa. Osa tehtävistä siirretään myöhemmin suoritettaviksi tai palvelut hankitaan häiriötilanteena aikana muualta. Täysvalmiudessa otetaan kaikki voimavarat käyttöön ja keskitytään vain kriisitilanteen hoitamiseen. Siirtyminen erilaisten tilanteiden hallintaan tapahtuu portaattomasti.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on omat valmiussuunnitelmansa ja niitä tarkistetaan jatkuvasti. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa harjoitellaan säännöllisesti kriisitilanteiden varalta. Harjoituksissa ovat mukana myös lääninhallitukset sekä palo- ja pelastusviranomaiset.

Lisätietoja: valmiusyksikön päällikkö, lääkintöneuvos Jouko Söder, puh. 160 74363
tai GSM 050 381 2467.

Terveydenhuollon valmiussuunnitteluopas, 114 sivua, sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2002:5, ISBN 952-00-1205-0, julkaisua myy Edita.

> Terveydenhuollon valmiussuunnitteluopas

Sivun alkuun