Hyppää sisältöön
Media

Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier överförs till arbetslöshetsförsäkringsfonden

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 10.5.2012 10.45
Pressmeddelande -

Det föreslås att uppbörden av alla arbetslöshetsförsäkringspremier överförs till arbetslöshets­försäkringsfonden (TVR). För närvarande uppbärs arbetslöshetsförsäkringspremierna av det försäkringsbolag där arbetsgivaren har tecknat olycksfallsförsäkring. Statskontoret uppbär statens och statliga affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremier. Om överföringen till en centraliserad uppbörd som sköts av TVR har överenskommits i regeringsprogrammet.

I det nuvarande systemet uppbär försäkringsbolagen och Statskontoret premierna och redovisar dem vidare till TVR. Arbetslöshetsförsäkringsfonden använder premier för att finansiera det inkomst­relaterade utkomstskydd för arbetslösa som huvudsakligen utbetalas till arbetslösa genom arbetslöshetskassor.

Överföringen av uttaget av arbetslöshetspremierna till TVR gör systemet med arbetslöshets­försäkringar enklare och mer effektivt. I stället för de nuvarande 13 försäkringsanstalter och Stats­kontoret ska det finnas endast en aktör som uppbär premierna, övervakar verkställigheten av uttags­förfarandet och sköter kundservicen. Den totala inbesparingen i uttagskostnaderna när systemet förenklas är cirka 10 miljoner euro, eftersom TVR inte längre behöver betala försäkringsbolagen ersättning för uttaget. Dessutom får TVR arbetslöshetsförsäkringsmedlen direkt utan mellanhänder och förlorade ränteinkomster.

Arbetsgivaren svarar för betalning av både arbetsgivares och löntagares arbetslöshets­försäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringspremie ska på samma sätt som för närvarande uppbäras på förhand som förskottspremie. Skillnaden mellan förskottspremien och den slutliga premien ska utjämnas efter försäkringsårets slut. Det föreslås inte några ändringar i fastställandet av arbetslöshets­försäkringspremien eller i premiegrunderna.

Förfarandet för uppbörd av arbetslöshets­försäkrings­premien ändras från det nuvarande systemet som baserar sig på debitering mot ett besluts­förfarande. Arbetsgivaren kan söka ändring i arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut hos besvärs­nämnden för utkomst­skyddsärenden. Det föreskrivs noggrannare än nu om uttaget av arbetslöshets­försäkrings­premier på lagnivå.

Regeringen överlämnade till riksdagen en proposition om saken torsdagen den 10 maj. Avsikten är att lagen träder i kraft 1.10.2012, och den tillämpas för första gången på arbetslöshetsförsäkringspremier för året 2013.

Mer information

konsultativ tjänsteman Kirsi Päivänsalo, tfn 09 160 73868, [email protected]På vår webbplats

Uppbörden av arbetslöshetsförsäkrings-
premierna till Arbetslöshets-
försäkringsfonden 
Socialförsäkringsavgifter 

På andra webbplatser

Arbetslöshetsförsäkringsfonden 

Sivun alkuun