Hyppää sisältöön
Media

Ungefär hälften av finländarna har vaccinerats mot svininfluensan

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 10.3.2010 7.56
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar

Uppskattningsvis hälften av finländarna har vaccinerats mot svininfluensan, det vill säga influensa A(H1N1)v. I mars vaccinerar många kommuner den friska vuxna befolkningen och efter det avslutas specialarrangemangen kring vaccineringarna.

Enligt uppgifter från de tio största städerna och Rovaniemi har i genomsnitt ungefär hälften av befolkningen vaccinerats hittills. Eftersom invånarna i dessa städer utgör över en tredjedel av den finländska befolkningen kan man anta att omfattningen ligger på samma nivå i hela landet. I en europeisk jämförelse är vaccineringsomfattningen i Finland på en god men inte tillräcklig nivå.

För tillfället påträffas inte svininfluensa i praktiken i Finland. Influensan är också sällsynt i Europa men i vissa östeuropeiska länder förekommer lokala epidemier. Däremot är svininfluensan utbredd i de tropiska områdena i sydöstra och södra Asien.

Svininfluensan påminner på många sätt om en normal säsongsinfluensa men den belastade hälsovården klart mer än en säsongsinfluensa och sjukligheten i de yngre åldersgrupperna är större. Jämfört med en vanlig säsongsinfluensa insjuknar fler friska barn och vuxna allvarligt. Även dödligheten bland unga är större.

Myndigheterna rekommenderar fortfarande vaccinering

Enligt bedömningar kommer inte en andra svininfluensavåg till Finland längre i vår men det är sannolikt att en svininfluensaepidemi återvänder nästa influensaperiod om inte vaccineringarna blir populärare. Enligt uppskattningar skulle svininfluensan inte på nytt förvandlas till en epidemi om cirka två tredjedelar av befolkningen vaccinerades. Svininfluensavaccinet som ges nu ger ett bra skydd mot influensan även under nästa influensaperiod, som sannolikt inleds i slutet av hösten.

I det stora hela fortsätter svininfluensavaccineringarna i kommunerna åtminstone till slutet av mars. Enligt uppgifter från de största städerna upphör vaccineringsdagarna som är öppna för alla efterhand under våren. Vid rådgivningarna fortsätter man ändå vaccinera gravida kvinnor och barn som har fyllt sex månader åtminstone till slutet av maj i enlighet med den ikraftvarande förordningen.

Ännu har man inte fattat beslut om hur vaccineringarna ska ordnas på hösten. Det är möjligt att det inte ordnas skilda svininfluensavaccineringar utan finländarna skulle få skyddet mot svininfluensa i samband med säsongsinfluensavaccinet. Då skulle vaccinet vara avgiftsbelagt för alla utom de personer som hör till en riskgrupp.

Vaccineringarna lyfts även fram i Facebook och IRC-galleriet

Många unga har i synnerhet låtit bli att vaccinera sig även om svininfluensan i motsats till vanlig säsongsinfluensa lätt drabbar dem. Social- och hälsovårdsministeriet sprider tillsammans med sina samarbetspartners information i Facebook och IRC-galleriet om svininfluensan och påminner om hur viktigt det är att ta vaccinet.

För mer information

direktör Tapani Melkas, SHM, tfn (09) 160 73886, [email protected]
forskningsprofessor Petri Ruutu, THL, tfn 020 610 8670, [email protected]
specialforskare Tuija Leino, THL (vaccineringar), tfn 020 610 8787, fö[email protected]


Bilaga

Antalet vaccinerade i de tio största städerna och Rovaniemi (pdf, 14 kB) 


På andra webbblatser

Svininfluensa - officiellt informationspaket (THL)

Kampanjsidan på Facebook

Sivun alkuun