Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työttömyyteen puututtava varhaisessa vaiheessa

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.6.2005 9.00
Tiedote -

Valtakunnallinen KIPINÄ-kuntoutuskokeilu osoittaa, että pitkäaikaistyöttömien tukeminen on pitkä ja vaativa prosessi, jossa tuloksia ei synny nopeasti. Kuntoutuskokeilun tulokset ovat rohkaisevia kuntoutujan motivoinnin, toimintakykyyn vaikuttamisen, arjessa selviytymisen sekä tukemisen kannalta. Mutta työelämään sijoittumisen ja koulutukseen suuntautumisen osalta tulokset ovat vaatimattomia. Sosiaalipoliittisesti tuloksena voidaan pitää kuitenkin jo sitä, että kuntoutujien elämänhallinta parani. Keski-ikäisten pitkäaikaistyöttömien kuntoutuskokeilun arviointi Kokeilusta KIPINÄÄ julkistettiin Rovaniemellä tiistaina 14.kesäkuuta. Tutkimuksen johtajana toimi professori Asko Suikkanen Lapin yliopistosta

Puolen vuoden kuluttua kuntoutuskokeilun päättymisestä kokeiluun osallistuneista kaksi prosenttia oli sijoittunut avoimille työmarkkinoille. Useampi kuin joka toinen oli kokeilun jälkeen tukityössä, kuntouttavassa työtoiminnassa, kurssilla tai heillä oli realistinen aktivointisuunnitelma. Toisaalta noin 40 prosentilla ura suuntautui työmarkkinoilta poispäin, mitä voidaan pitää suurena osuutena. Arviointi perustuu työttömiltä itseltään, projektihenkilöstöltä sekä projektien yhteistyötahoilta kerättyyn tietoon ja käytännön kokemuksiin.

Kuntoutus tuotti tuloksia, jos kuntoutujan tukeminen ja kuntoutuksen tavoitteet onnistuttiin asettamaan sopivalle tasolle kuntoutujan voimavaroihin nähden. Motivaatio on pitkäkestoisen ja muutokseen tähtäävän kuntoutuksen perusedellytys. Tukeminen edellyttää työttömän sitoutumista itsensä kehittämiseen aikaisessa vaiheessa, minkä vuoksi varhaisen puuttumisen merkitys korostuu.

Suomalainen yhteiskunta on viime aikoina törmännyt vakavaan, pitkäaikaiseen ja rakenteelliseen työttömyyteen, jonka hoidossa normaalipalvelut ja nykyiset käytännöt ovat riittämättömiä. Suurena vaarana on vähän koulutettujen, ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien syrjäytyminen työmarkkinoiden ulkopuolelle. Osa työnhakijoista tarvitsee omien voimavarojen kohentamiseksi henkilökohtaiseen palveluohjaukseen perustuvaa kuntoutusta ennen työllistymistä tai ennen kuin he voivat hyötyä esimerkiksi kuntouttavasta työtoiminnasta.

Pitkäaikaistyöttömien tueksi normaalipalveluiden rinnalle tarvittaisiin myös projektiluonteisia, ryhmäytymistä ja vertaistukea keinoinaan käyttäviä palveluja. Asiakkaan kanssa yhdessä tekemistä ja mukana kulkemista tapahtui kuntoutuskokeilussa selvästi enemmän kuin mihin normaalin palvelujärjestelmän käytännöissä on mahdollisuus.

Työllistyminen riippuu olennaisesti työmarkkinoiden vaihtoehdoista ja tilanteista. Mitä pidempään työttömyys on kestänyt ja mitä vähemmän tuettuja työllistymismahdollisuuksia on tarjolla, sitä vähäisemmät ovat pitkäaikaistyöttömän mahdollisuudet palata työmarkkinoille.

Tutkijoiden mukaan tarvitaan tuettujen työmahdollisuuksien kehittämistä, esimerkiksi kuntien ja kaupunkien tukityöpaikkoja sekä niissä mahdollisimman pitkiä tukityösuhteita ennen suuntautumista avoimille työmarkkinoille. Lisäksi tarvitaan uusia keinoja työssä oppimiseen, työhön valmentautumiseen ja työssä pärjäämisen tukemiseen.

KIPINÄ-kuntoutuskokeilu

Valtakunnallisessa KIPINÄ-kuntoutuskokeilussa etsittiin keinoja 45 vuotta täyttäneiden, pitkään työttömänä olleiden työllistymiseksi. Tavoitteena oli luoda yhteistyömalli, jossa työtön, paikalliset toimijat, Kela ja kuntoutuspalvelujen tuottajat toimisivat aktiivisesti yhdessä. Kuntoutuskokeilu käynnistyi keväällä 2002 ja se jatkui varsinaisena kuntoutuskokeiluna vuoden 2004 loppuun.

Kokeilu perustui Aktiivinen sosiaalipolitiikka -työryhmän esitykseen ja sen järjesti Kela yhdessä työhallinnon ja kuntien sosiaalitoimien kanssa. Kokeilua ohjasi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla toimiva ohjausryhmä. Kuntoutuskokeiluissa oli mukana 13 projektia eri puolilta Suomea ja siihen osallistui lähes 450 pitkäaikaistyötöntä.

Lisätietoja:

Professori Asko Suikkanen, puhelin (016) 341 2673 tai 040-544 2744

Tutkija Ritva Linnakangas, puhelin (016) 341 2626

Asko Suikkanen & Ritva Linnakangas & Minna Harjajärvi & Maria Martin: Kokeilusta KIPINÄÄ. Keski-ikäisten pitkäaikaistyöttömien kuntoutuskokeilun arviointi. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 8/2005.

Julkaisu on luettavissa myös www.stm.fi ja sitä myy Yliopistopaino, puhelin (09) 7010 2363 tai [email protected] .

Sivun alkuun