Hyppää sisältöön
Media

Työterveyshuollon tulevaisuuden haasteena ovat työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2017 13.44
Tiedote 12/2017

Työterveyshuolto on tulevaisuudessa entistä tiiviimmin mukana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä ja kuntoutusjärjestelmässä. Työkyvyn ylläpitämiseksi ja työurien pidentämiseksi tarvittavat työterveyshuollon toimet lisääntyvät. Tällä tavoitellaan sitä, että osatyökykyiset voisivat jatkaa töissä nykyistä useammin. Muun muassa näin linjataan työterveyshuollon tulevaisuutta valtioneuvoston periaatepäätöksessä, joka hyväksyttiin 19. tammikuuta.

Tavoite on, että vuonna 2025 kaikki työnantajat ovat järjestäneet tarpeenmukaisen työterveyshuollon yrityksen koosta riippumatta. Erityisesti on tarve kehittää työterveyspalveluja, jotka palvelisivat pieniä yrityksiä ja yrittäjiä, ja jotka vastaisivat nykyistä paremmin muuttuvaa työtä tekevien työntekijöiden tarpeisiin. Digitaaliset palvelut voivat jatkossa tarjota työterveyshuollolle uuden mahdollisuuden tavoittaa työpaikkoja ja työntekijöitä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle vuodesta 2019 lukien. Muutos tuo eri toimijat nykyistä lähemmäksi toisiaan, mikä sujuvoittaa yhteistyötä, tehostaa osaamisen hyödyntämistä, lisää vaikuttavuutta ja säästää kustannuksia. Työterveyshuollolla on tulevina vuosina entistä tärkeämpi rooli työntekijän, työpaikan ja eri terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimijoiden välissä silloin, kun työssä käyvä on hoidossa tai kuntoutuksessa.

Työterveyshuollon toimia suunnataan nykyistä enemmän niin, että ne tukevat työkykyä. Toimet voivat koskea työntekijää, työyhteisöä tai työympäristöä. Työterveyshuollon pitää pystyä tunnistamaan työpaikan riskiryhmät ja riskiyksilöt ja työkykyä uhkaavat seikat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennalta ehkäisevät, työkykyä ylläpitävät toimet suunnataan näille ryhmille yhdessä työpaikan kanssa. Työterveyshuollon toimet ovat tärkeitä, kun Suomessa pyritään pidentämään työuria. Toimet lisäävät työssä jaksamista, työssä jatkamishalukkuutta ja työhyvinvointia.

Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin työterveyshuollon asiantuntemusta

Työterveyshuollon toimijoilla on asiantuntemusta työn terveysvaaroista, työkyvyn arvioinnista ja toimista työkyvyttömyyden estämiseksi. Tätä asiantuntemusta hyödynnettäisiin jatkossa myös työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Näin voidaan helpottaa työhön kiinnittymistä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä kustannustehokkaasti.

Linjausten valmistelussa on otettu lainsäädännön lisäksi huomioon työelämän ja työn muuttuminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja kuntoutusjärjestelmän uudistukset.

Työterveys 2025 -linjaukset on valmisteltu työterveyshuollon neuvottelukunnassa. Suomen ratifioima Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus edellyttää työterveyshuollon jatkuvaa kehittämistä. Ensimmäiset työterveyshuollon kehittämislinjaukset on tehty jo vuonna1989, ja ne on hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksinä.

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, p. 02951 63325, [email protected]
Ylitarkastaja Ritva Partinen, p 0295163330, [email protected]

Sivun alkuun