Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvitti maatalouslomituksen kehittämistä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.7.2006 10.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää uudistuksia, jotka tähtäävät maatalouslomituksen parannuksiin sekä kotieläinyrittäjien että lomittajien kannalta. Taustalla ovat erityisesti tilakokojen kasvaminen ja hallitusohjelmassa esitetyt tavoitteet. Työryhmä luovutti muistionsa peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle perjantaina 14.7.2006 klo 13. Työryhmän puheenjohtajana toimi hallitusneuvos Riitta Kuusisto sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Työryhmä esittää kotieläintilojen työmäärän määrittelyn tarkentamista, sijaisapuperusteiden laajentamista, lomitusmaksujen tarkistamista sekä muita uudistuksia. Ehdotuksiin kuuluu myös kotieläintalousyrittäjien vuosiloman lisäämistä yhdellä päivällä vuodessa nykyisestä 24:stä, jonka kustannusvaikutus vuositasolla olisi 4,5 miljoonaa euroa. Vuosilomaoikeuden piiriin uusina tulevien yrittäjien kotieläinyksikkömäärän rajaa työryhmä kasvattaisi neljästä kahdeksaan.

Lomituspalveluihin voivat olla oikeutettuja maatalousyrittäjien eläkelaissa säädetyn pakollisen vakuutuksen piirissä olevat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Suurella osalla poronhoitajista on em. vakuutus, mutta he eivät nykyisin kuulu lomituspalvelujen piiriin, vaikka heillä voi olla tarvetta erityisesti sijaisapuun sairaustapauksissa. Siksi muistiossa esitetään heille alueellisesti rajattua sijaisapukokeilua, jonka kustannusarvio olisi 100 000 euroa vuodessa.

Maatalouslomittajien osa-aikaisuutta halutaan vähentää. Kohti kokopäiväansioita päästäisiin mm. yrittäjien vuosilomien samanaikaisuutta lisäämällä ja alentamalla maatalouslomittajan työpäivän täyttämiseksi käytettävän maksullisen lomittaja-avun maksua. Työryhmä on kiinnittänyt huomiota lomittajien ammattitaidon kehittämiseen, koska lomittajan vastuu tilan tuotantotoiminnasta on kasvamassa.

Osa uudistuksista esitetään saatettavan käytäntöön vuoden 2008 aikana valtiontalouden sallimissa rajoissa, osa ehdotuksista on pidemmällä aikavälillä toteutettavia.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Riitta Kuusisto, puh. (09) 160 74 360
Työryhmän sihteeri, lakimies Päivi Pietarinen, Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA), puh. (09) 435 1389

Maatalouslomituksen kehittämismahdollisuuksia selvittäneen työryhmän muistio. Selvityksiä 2006:40. ISBN 952-00-2102-7. Julkaisua myy Yliopistopaino.

Sivun alkuun