Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työpaikka vaikuttaa sairauspoissaoloihin

Sosiaali- ja terveysministeriö
13.6.2005 7.00
Tiedote -

Työpaikan ilmapiiri vaikuttaa sairauspoissaolojen määrään. Poissaolot vähenevät kun työntekijä pääsee itse vaikuttamaan työhönsä. Lisäksi sekä fyysisen että psykososiaalisen työympäristön kohentaminen vähentävät työstä poissaoloja. Tutkimusten mukaan poissaoloja on enemmän naisilla, matalatuloisilla ja teollisuustyöntekijöillä. Pitkään sairauslomalla ollut henkilö on vaarassa syrjäytyä työelämästä. Syrjäytymistä voidaan ehkäistä seuraamalla pitkiä sairauspoissaoloja ja tukemalla työhön paluuta.

Näin todettiin maanantaina 13.6.2005 Turussa Kansaneläkelaitoksen tutkimuskeskuksessa alkaneessa kaksipäiväisessä asiantuntijaseminaarissa ”Sairauspoissaolot ja vaikuttava työterveyshuolto”. Tiistaina 14.6.2005 päättyvän seminaarin tavoitteena on arvioida suomalaista sairauspoissaolojen seurantaa sekä poissaolojen hallinnan keinoja. Lisäksi asiantuntijat työstävät uudet suositukset lähivuosien kehittämistyölle, jonka kulmakivinä ovat tehokas ja vaikuttava työterveyshuolto ja kuntoutus sekä kannustava sosiaaliturva.

Sairauspoissaoloista tarvitaan lisätietoa

Sairauspoissaoloista kertova tieto on Suomessa pirstaleista eikä koko valtakunnan tasolta ole saatavissa systemaattista tietoa. Tästä johtuen sairauspoissaolojen syistä ja yhteyksistä on vaikea saada kokonaiskuvaa, sillä eri lähteistä saadut tiedot ovat määrittelyiltään erilaisia. Tietoa tuottavat nykyään muun muassa eri ministeriöt, tutkimuslaitokset, eläkevakuutusyhtiöt ja Kansaneläkelaitos. Systemaattisella tietojen seurannalla pystytään selvittämään mitkä ovat sairauspoissaolojen syyt. Nykykäsityksen mukaan poissaolojen syiksi ovat nousemassa toimintakyvyn rajoitukset eivätkä niinkään pelkät sairaudet tai toimenpiteet.

Uudesta työterveyshuoltolaista huolimatta vain harvat työpaikat seuraavat aktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti sairauspoissaoloja. Yrityksissä tehtävä seuranta, koulutus ja kuntoutus edellyttävät myös toimivaa yhteistoimintaa yrityksestä ulospäin paikallistasolle. Nykyään paikallistasolla on monta toimijaa ja järjestelmä on varsin monimutkainen. Palveluverkkoa tulisikin kehittää toimivaksi, vaikuttavaksi ja asiakasystävälliseksi.

Suomi sairauspoissaolojen keskikastia

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi sijoittuu sairauspoissaoloissa Euroopan keskikastiin. Pohjoismaista Ruotsissa ja Norjassa työstä poissaolot ovat selvästi korkeammalla tasolla kuin Suomessa ja Tanskassa. Sairautta käytetään myös keinona päästä työstä pois, vaikka todellista sairautta ei olisikaan. Suomessa ja Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan kansalaiset katsovat hyväksytyiksi poissaoloiksi monia muitakin syitä, kuin vain selvästi sairauteen tai vammoihin liittyvät syyt.

Lisätietoa seminaarista ja siellä käsitellyistä aiheista antavat:

Lääkintöneuvos Matti E. Lamberg STM, puh 050-559 9176
Ylitarkastaja Ritva Partinen STM, puh. 050-328 3915
Apulaisjohtaja Jorma Järvisalo, Kela, puh. 040-544 6389
Työterveyshuoltopäällikkö Arto Laine, Kela, puh. 040-589 1101
Osastonjohtaja Kaj Husman, TTL, 0500-671 006

Sivun alkuun