Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työntekijälle oikeus ammatilliseen kuntoutukseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.9.2002 11.00
Tiedote 248/2002

Hallitus esittää työkyvyttömyyden uhkaamalle työntekijälle oikeutta saada ammatillista kuntoutusta. Velvollisuus kuntoutuksen järjestämiseen olisi kansaneläkelaitoksella ja työeläkelaitoksilla. Samalla Kelan maksaman kuntoutusrahan taso nostettaisiin lähemmäs työeläkejärjestelmästä maksettavan kuntoutusrahan tasoa. Hallitus päätti istunnossaan torstaina 12. syyskuuta esittää, että asiaa koskevat lakiesitykset annettaisiin eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina.

Muutosten myötä ammatillisen kuntoutuksen saaminen korostuisi ensisijaisena vaihtoehtona työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Oikeus kuntoutukseen olisi jo silloin, kun työkyvyttömyyden uhka on havaittavissa. Näin voitaisiin edesauttaa kuntoutuksen käynnistymistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin kuntoutus on myös tuloksellisempaa. Tavoitteena on myös työkyvyttömyyseläkkeen saajien työkyvyn palauttaminen ammatillisen kuntoutuksen avulla silloin, kun se on mahdollista.

Ehdotetut lakimuutokset perustuvat työmarkkinajärjestöjen viime vuoden marraskuussa tekemään periaatesopimukseen työttömyys- ja eläketurvan kehittämisestä. Muutokset vastaavat hallitusohjelman tavoitteita työssä pysymisestä ja työkyvyn ylläpitämisestä. Muutokset tulisivat voimaan vuoden 2004 alussa.

Sivun alkuun