Hyppää sisältöön
Media

STM, TEM ja Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottavat
Työmotivaatio on työnantajalle tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2017 14.29
Tiedote

Suurin osa yrityksistä pitää työmotivaatiota tärkeimpänä kriteerinä ja ominaisuutena, vaikka työnhakijana on osatyökykyinen henkilö.

Vamma tai sairaus ei siis ole ratkaiseva tekijä uusia työntekijöitä palkattaessa. Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan ovat muuttumassa myönteisimmiksi.

Rekrytointiprosessin tueksi yritykset toivoisivat enemmän tietoa sekä työnhakijana olevan osatyökykyisen henkilön osaamisesta että rajoitteista, jotka työnantajan näkökulmasta vaikuttavat tuottavuuteen.  

Nämä tiedot käyvät ilmi juuri valmistuneesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin työnantajien halukkuutta palkata osatyökykyisiä henkilöitä. Yrityksiltä kysyttiin myös, mitkä keinot lisäisivät niiden halua palkata osatyökykyisiä.

Isojen ja pienten yritysten näkemyksissä eroja

Yritykset pitävät työn tuottavuuden kompensaatiota tärkeänä. Julkiset rahalliset tuet ovat selvästi suositumpi vaihtoehto kuin esimerkiksi työehtosopimuksia alemmat palkat, sillä työehtosopimusten mukaisia ansioita pidetään hyvänä keinona pitää yllä työmotivaatiota.

Isommissa yrityksissä työn hintaa oleellisemmaksi näyttäisi muodostuvan kompensaatiomahdollisuudet tilanteissa, joissa sairaseläkeriskit toteutuisivat. Pienet yritykset puolestaan korostavat palkkatuen merkitystä, mutta näissä suurin riski liittyy osatyökykyisen henkilön mahdollisiin sairauspoissaoloihin.

Yritykset, joilla on kokemusta osatyökykyisistä, osaavat järjestää ja muotoilla työt siten, että osatyökykyisyydestä ei ole haittaa. Myös ilman erillisjärjestelyjä löytyy työtehtäviä, joissa osatyökykyisyydellä ei ole mitään merkitystä.

Nyt valmistunut tutkimus on osa hallituksen kärkihanketta, jonka tarkoituksena on parantaa osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä tai jatkaa työelämässä.  Tutkimus on hankittu Euroopan sosiaalirahaston ja TEM:in rahoituksella, ja se kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen ESR-projektiin Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.

Tutkimus toteutettiin lähettämällä kesällä 2017 sähköinen kyselylomake yrityksille, jotka olivat ilmoittaneet avoimesta työpaikasta TE-palvelut.fi-palvelun kautta. Kyselyyn vastasi 999 yritystä. Tutkimuksen tekivät Kuntoutussäätiö ja Mikko Kesä Oy.

Lisätietoja

Patrik Tötterman, erityisasiantuntija, TEM, p. 029 504 9034, [email protected]
Mika Ala-Kauhaluoma, yhteyspäällikkö, Kuntoutussäätiö. p. 044 781 3096, [email protected]
Mikko Kesä, tutkimusyrittäjä, Mikko Kesä Oy, p. 0400 203 494, mikko[at]mikkokesa.fi

Sivun alkuun