Hyppää sisältöön
Media

STM ja Työterveyslaitos tiedottavat
Työelämäfoorumi Suomi 2022 pureutuu työelämän tilannekuvaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2022 8.01
Tiedote 190/2022

Suomi valmistautuu haastavaan syksyyn ja talveen. Inflaatio, energian hinnannousu ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä ilmastonmuutos haastavat koko yhteiskuntaa monella eri tasolla. Toimiva työelämä on hyvinvointiyhteiskunnan tukipilari. Työelämältä vaaditaan nyt erityistä uudistumiskykyä, osaamistarpeiden ennakointia, joustavuutta ja ketteryyttä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Keskustelu työelämästä on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Hyvinvoiva ja tuottava työelämä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilari.

Suomalainen työelämä tarvitsee päätöksiä ja tekoja, joilla varmistetaan hyvinvointi, merkityksellisen ja tuottavan työn jatkuminen sekä osaavan työvoiman saatavuus. Työelämän murroksessa Suomi tarvitsee yhteistä ymmärrystä työelämän tilannekuvasta ja yhdessä tuotettua näkemystä tulevaisuuden suunnasta.

Työelämäkeskustelua pitää käydä kaikilla tasoilla

Työelämäfoorumi Suomi 2022 -keskustelutapahtuma tuo työelämäkeskustelun kaikkien ulottuville. Tulevaisuuteen suuntautuvaa keskustelua pitää käydä laaja-alaisesti kaikilla tasoilla, sillä muutos tapahtuu työpaikoilla. Vaikuttavat työelämäteot syntyvät luottamuksen ja yhteistyön kautta. Menestyvät ja hyvinvoivat työpaikat kasvavat, työllistävät ja luovat ympärilleen lisää hyvinvointia ja tuottavuutta.

Tapahtumassa puhuvat muun muassa eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sekä Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Mukana ovat myös näyttelijä Jasper Pääkkönen, tutkimusprofessorit Tuomo Alasoini ja Heikki Hiilamo sekä johtamisen professori Alf Rehn. Puheenvuorojen pitäjien lisäksi tapahtuman aiheista on keskustelemassa merkittävä joukko päättäjiä ja omien alojensa asiantuntijoita. 

Hybriditapahtumaan odotetaan yli tuhatta osallistujaa.

Työelämän tilannekuva vauhdittaa muutosta

Työelämäfoorumi Suomi 2022 -tapahtuman keskustelut pureutuvat suomalaisen työelämän tilannekuvaan, joka on muodostettu keräämällä joukkoistamiskyselyllä suomalaisten kokemuksia työelämästä ja sen muutoksista osana hallituksen TYÖ2030-ohjelmaa. Kyselyyn vastasi lähes 4 000 suomalaista. Avoimia vastauksia kertyi 26 000.

Tilannekuvasta nousevien keskustelujen ytimessä ovat hyvinvointiyhteiskunta, yhteiskunnan ja työelämän resilienssi, Suomen kilpailukyky, jatkuva oppiminen, digitalisaation vaikutukset, johtamisen muutos sekä suomalaisen työelämän mahdollisuudet pärjätä kansainvälisessä kilpailussa.

Työelämäfoorumin keskusteluissa pyritään etsimään vastauksia muun muassa siihen, mikä vaikutus työelämällä ja taloudella on hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon? Mikä vaikutus näillä on työllisyystavoitteisiin, ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuden lisäämiseen? Miten vahvistamme yhteiskunnan ja työelämän resilienssiä meitä kohtaavissa haasteissa? Miten hyödynnämme digitalisaatiota, luottamusta ja yhteistyötä osana suomalaista vahvaa työelämää? Miten vahvistamme mielikuvaa korkeasta osaamistasosta ja nostamme Suomen asemaa houkuttelevana investointikohteena?

– Työelämän murroksessa tulevaisuuden haasteet ovat niin moninaisia, että meidän on kyettävä uudistumaan yhdessä. Työllisyys, tuottavuus ja työelämän laatu kulkevat käsi kädessä. Vaikka monet haasteet ja trendit näkyvät kaikkialla, suomalainen työelämä ja sen tulevaisuus näyttäytyvät erilaiselta eri ihmisten näkökulmasta. Siksi tarvitsemme kaikkien ulottuvilla olevan alustan yhteiselle työelämäkeskustelulle, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen painottaa.

Tutustu Työelämäfoorumi Suomi 2022 ohjelmaan, ja osallistu yhteiseen keskusteluun

Lisätiedot

johtaja Liisa Hakala, sosiaali- ja terveysministeriö, 050 575 6447, [email protected]
ohjelmajohtaja Sanna Kulmala, TYÖ2030-ohjelma, 040 411 6378, [email protected]
sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, 040 450 9077, [email protected]

Mikä Työelämäfoorumi Suomi 2022?

Työelämäfoorumi Suomi 2022 -tapahtuma on hallituksen TYÖ2030-ohjelman kehittämä keskustelutapahtuma. TYÖ2030-ohjelma uudistaa toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa. Toimintatapoja ja malleja kehittämällä vaikutetaan hyvinvointiin, työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäkuvaan maailmalla. Ohjelmaa toteuttavat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, valtiovarainministeriö, Työterveyslaitos, kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt, Suomen Yrittäjät, SITRA, Työturvallisuuskeskus, Business Finland, Työsuojelurahasto sekä suuri joukko muita työelämätoimijoita. Ohjelmaa johtaa sosiaali- ja terveysministeriö ja ohjelman operatiivisesta toiminnasta vastaa Työterveyslaitos.

Sivun alkuun