Hyppää sisältöön
Media

Turvataitoja tarvitaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2022 11.32
Uutinen

Viime vuosien aikana on kehitetty useita seksuaaliväkivaltaa ehkäiseviä ja korjaavia toimintamalleja. Näille on tarvetta, sillä esimerkiksi tuoreen lapsiuhritutkimuksen mukaan nuorten kokema seksuaaliväkivalta on lisääntynyt. Lasten suojelu väkivallalta vaatii laajaa tukea yhteiskunnalta.

”Tuoreet lapsiuhritutkimuksen tulokset ovat pysäyttäviä. Kaikkien lasten oikeus on saada elää turvassa ja aikuisten velvollisuus luoda lapsille sellainen ympäristö, jossa tämä on mahdollista”, toteaa osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lapsiuhritutkimus toteutetaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Lapsistrategian linjauksissa korostetaan muun muassa väkivallan varhaisen tunnistamisen ja siihen puuttumisen merkitystä. Strategian toimeenpanosuunnitelmassa on lapsiuhritutkimuksen lisäksi myös muita toimenpiteitä, jotka liittyvät lasten suojelemiseen väkivallalta.

Hallitusohjelman mukaisesti erityistä huomiota kiinnitetään henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten, erityisesti lapsiin kohdistuvien rikosten sekä lähisuhdeväkivallan vähentämiseen. 

Osaavia seksuaalikasvattajia ja turvataitoja niin aikuisille kuin lapsille

”Seksuaaliväkivaltaa ja häirintää kohdanneiden osalta tarvitaan korjaavia toimia, mutta vielä parempi olisi, jos voimme ehkäistä seksuaaliväkivallan tapahtumisen kokonaan. Tähän tarkoitukseen vastaavat muun muassa Väkivallaton lapsuus –toimenpidesuunnitelman toimet lapsen ikä- ja kehitystason huomioivan seksuaalikasvatuksen lisäämiseksi. Seksuaalikasvatuksen vahvistamiseksi tarvitaan osaavia kouluttajia”, toteaa sosiaalineuvos Marjo Malja

Turvataitoja tarvitaan niin lapsille kuin aikuisille. Väkivallaton lapsuus –toimenpidesuunnitelmaan sisältyy turvataitoja ja seksuaalikasvatusta koskevien sisältöjen lisääminen muun muassa äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kansallisiin ohjeisiin ja suosituksiin.  Seksuaalikasvatusta ja väkivallan ehkäisyä koskevia artikkeleita on lisätty esimerkiksi Duodecimin Terveysportin avoimeen NEUKO-tietokantaan.

Tänä vuonna on valmistunut Suomen ensimmäinen Lanzaroten sopimuksen kansallinen toimeenpanosuunnitelma, joka korostaa kokonaisvaltaista ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kokonaisuutta. Toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan muun muassa sitä, että kaikkien lasten kanssa toimivien aikuisten on hyvä keskustella lasten kanssa ja konkreettisesti harjoitella pienestä lapsesta lähtien, miten toisia voi lähestyä ja koskettaa kunnioittavasti, miten näyttää ihastumista tai miten turvataitojen avulla voi suojata itseään. 

Tukea seksuaaliväkivallan seurausten käsittelyyn

THL:n koordinoimassa Barnahus-työssä on vuodesta 2019 kehitetty seksuaaliväkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten palveluja eri tavoin. Lapsiin kohdistuvien pahoinpitely- ja seksuaalirikosten tutkintaan erikoistuneiden yksiköiden toiminnan kehittäminen sekä palveluiden tasa-arvoisen saatavuuden varmistaminen on ollut vahva osa viime vuosien työtä.  

”Jokaisen nuoren oikeus on saada seksuaaliväkivallan seurausten käsittelyyn tutkitusti tehokasta terapeuttista tukea. Vuosina 2020-2024 saamme koulutettua noin 100 uutta traumafokusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapian osaajaa Suomeen. Lisääntyneeseen verkkovälitteiseen seksuaaliväkivaltaan on puolestaan vastattu kehittämällä juuri tämän rikostyypin selvittämiseen soveltuva lapsiystävällinen ja esitutkintaa tukeva haastattelumenetelmä Åbo Akademin ja Poliisihallituksen kanssa”, toteaa Barnahus-hankkeen johtava asiantuntija Taina Laajasalo.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Marjo Malja, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]
johtava asiantuntija Taina Laajasalo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, [email protected]

Sivun alkuun