Hyppää sisältöön
Media

Lapsiuhritutkimus toteutetaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2022 9.55
Tiedote 20/2022

Kansallisen lapsistrategian pohjalta on valmisteltu 30 yksittäistä toimenpidettä, joilla edistetään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Yhtenä lapsistrategian toimenpiteenä toteutetaan lapsiuhritutkimus, jonka tarkoituksena on vahvistaa lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. 

Lapsiuhritutkimus on lapsille ja nuorille suunnattu kansallisesti edustavaan otokseen perustuva kyselytutkimus, jossa selvitetään laajasti lasten ja nuorten uhrikokemuksia eri elämänalueilla ja elinympäristöissä. 

Varsinainen lapsiuhritutkimus on toteutettu viimeksi vuonna 2013, jolloin siihen vastasi noin 11 300 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista lasta ja nuorta. Tämän jälkeen varsinaista lapsiuhritutkimusta ei ole enää tehty, vaan asiaa on kartoitettu osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyä.

”Tutkimus on tärkeä, sillä lasten suojelu väkivallalta edellyttää tietoa heidän väkivaltakokemuksistaan. Lasten ja nuorten kokema väkivalta on myös osin muuttunut koronakriisin myötä, ja siksi varsinainen lapsiuhritutkimus on tarpeen kokonaiskuvan saamiseksi ilmiöstä”, toteaa kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.

Lapsiuhritutkimus tuottaa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta perustietoa, jota tarvitaan ilmiön vähentämiseksi ja siihen liittyvän viranomaistoiminnan kehittämiseksi. Lapsiuhritutkimus on tarjonnut tärkeää tietoa paitsi tutkijoille myös lasten ja nuorten kanssa toimiville eri alojen ammattilaisille.

”On tärkeää, että lapsiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ perustuu tutkittuun tietoon oletusten sijaan ja siksi kansallisesti edustavan tiedon tuottaminen viranomaistoiminnan tueksi on tärkeää. Koska lapset ja nuoret ovat parhaita asiantuntijoita omista kokemuksistaan, on eettisesti tärkeää kysyä niistä suoraan heiltä itseltään”, korostaa tutkimushankkeen johtaja Noora Ellonen Tampereen yliopistosta. 

Lapsiuhrikysely kerätään kevään 2022 aikana noin 600 koulussa. Tutkimusraportti julkaistaan avoimessa verkossa kevään 2023 aikana. Tutkimushanke toteutetaan Tampereen yliopistossa.   

Lisätietoja:

Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, p. 0295 161 177, [email protected] 
Yliopistonlehtori Noora Ellonen, Tampereen korkeakoulusäätiö, p. 050 318 2509, [email protected] 

Sivun alkuun