Hyppää sisältöön
Media

Tulkkauspalvelun järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Kelalle syyskuun alussa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2010 11.30
Tiedote -

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämis- ja rahoitusvastuu siirretään kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Siirto on hallinnollinen eikä sillä muuteta palvelun saantiin liittyviä oikeuksia. Hallitus esitti torstaina 18. helmikuuta asiaa koskevien lakien vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina.

Syyskuun 2010 alusta alkaen Kansaneläkelaitoksella on vastuu tulkkauspalvelusta, johon kuuluu tulkkauksen järjestäminen ja siitä aiheutuvat välttämättömät oheiskustannukset sekä etätulkkauksessa tarvittavat välineet ja laitteet. Palvelu on käyttäjälle maksutonta.

Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöillä, joilla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja jotka vammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi tulkkauspalvelun saamisen edellytys on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.

Tulkkauspalvelun määrä pysyy entisellään. Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus saada vähintään 360 ja kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä vähintään 180 tulkkaustuntia kalenterivuoden aikana. Tulkkauspalvelua voidaan järjestää enemmän, jos se on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen perusteltua.

Kunnat ovat jatkossakin vastuussa puhe- ja kuulovammaisten sekä kuulonäkövammaisten henkilöiden tarvitsemista muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja tukitoimista. Terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen vastuulla on edelleen muun muassa puhevammaisten henkilöiden kommunikaatiossaan tarvitsema apuvälinehuolto sekä kommunikaatiotapojen opettaminen puhevammaisille henkilöille ja tulkkauspalveluoikeuden hakemiseen liittyvien selvitysten laatiminen.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Jaana Huhta, puh. 09 160 74132
Neuvotteleva virkamies Aini Kimpimäki, puh. 09 160 74133Sivun alkuun