Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Toimintaohjelma masennusperäisten eläkkeiden vähentämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.10.2008 9.30
Tiedote -

Sairauksista erityisesti masennus uhkaa suomalaisten työkykyä. Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän Masto-hankkeen tavoitteena on, että masennusperäiset sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet tuntuvasti vähenevät. Hankkeessa ovat mukana keskeiset hallinnonalat, työmarkkinajärjestöt ja kolmas sektori.

Toimintaohjelma sisältää neljä osa-aluetta: 1) työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen, 2) masennusta ehkäisevä toiminta, 3) masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoito sekä 4) masennuksesta toipuvien kuntoutus ja työhön paluu.

Esimerkkejä toimintaohjelman toimenpiteistä:

Työpaikoille hyviä käytäntöjä: Masennusperäisen työkyvyttömyyden ehkäisy edellyttää yhteistoiminnassa sovittuja toimintamalleja työpaikoilla varhaisesta tuesta työhön paluuseen. Työhyvinvointitoiminnan tukemiseksi tuotetaan koulutusmodulit esimiesvalmennukseen ja työsuojeluhenkilöstön koulutukseen. Työssä jatkamista tukevia hyviä käytäntöjä levitetään marraskuussa käynnistyvällä, 13 paikkakunnalle suuntautuvalla työpaikan toimijoille suunnatulla Masto-kiertueella.

Masennusriskissä oleville ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä: Masto-hankkeessa selvitetään, mitkä ammattiryhmät ovat erityisessä työkyvyttömyysriskissä masennuksen vuoksi. Selvitys valmistuu keväällä 2009 ja se toimii ennaltaehkäisevien toimenpiteiden pohjana.

Varhaisvaiheen hoito aktiiviseksi: Masennuksen hoidon edellytysten parantamiseksi on laadittu työterveyshuoltoja varten hoitosuositus, joka julkaistaan syksyn 2008 aikana. Suosituksen käyttöönottoa tuetaan alueellisella koulutuskierroksella. Työterveyshuollon koordinaatioroolia vahvistamalla pyritään estämään sairauspoissaolojen tarpeeton pitkittyminen ja oikea-aikainen työhön paluu.

Tukea masennustoipilaiden työhön paluulle: Masto-hanke tukee osasairauspäivärahan, työkokeilujen ja osatyö-kyvyttömyyseläkkeiden käytön lisäämistä (koulutus, tiedotus, lainsäädäntömuutokset). Kuntoutuspsykoterapian saatavuuden varmistamiseksi selvitetään lainsäädännön muutostarpeita.

Taustaa

Ennenaikaiset eläkkeet ja sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi, vaikka masennus sairautena ei ole yleistynyt. Vuonna 2007 noin 4 600 suomalaista siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen perusteella. Heistä enemmistö on naisia. Yhteensä masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä viime vuoden lopussa oli noin 37 000 suomalaista. Masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkemenot vuonna 2007 olivat 491 miljoonaa euroa. Masennuksesta johtuvat sairauspäivärahakustannukset olivat tuolloin 109 miljoonaa euroa.

Masto-hankkeen toimintaohjelma on luettavissa ministeriön verkkosivuilla www.stm.fi/julkaisut. Masto-hankkeen toimintaohjelma 2008-2011 Masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävä hanke. ISBN 978-952-00-2678-3.

Lisätietoja: pääsihteeri Teija Honkonen, puh. 040 8441560

Sivun alkuun