Hyppää sisältöön
Media

Toimikunta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2016 13.37 | Julkaistu suomeksi 17.11.2016 klo 13.42
Tiedote 204/2016

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta aloittaa työnsä vuoden 2017 alusta lukien. Asia liittyy Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus). Valtioneuvosto antoi toimikuntaa koskevan asetuksen torstaina 17. marraskuuta.

Istanbulin sopimus tuli Suomessa voimaan 1. elokuuta 2015. Suomen on sopimuksen osapuolena asetettava virallinen laaja-alainen ja poikkihallinnollinen toimielin yhteen sovittamaan työtä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa vastaan.  Toimikunta vastaa sellaisten toimintaperiaatteiden ja toimien yhteensovittamisesta, täytäntöönpanosta, seurannasta ja arvioinnista, jotka on tarkoitettu kaikkien sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muotojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Tarkoitus on, että väkivalta otettaisiin nykyistä helpommin puheeksi ja että siihen päästäisiin siten puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toimikunta sovittaa yhteen eri hallinnonalojen toimia, kuten tutkimuksia, naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi. Työhön kuuluu esimerkiksi vuosittaisen suunnitelman laatiminen Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi Suomessa.

Toimikunnassa ovat edustettuina eri ministeriöt ja niiden hallinnonalojen asiantuntijalaitokset. Lisäksi kansalaisjärjestöjä kuullaan asiantuntijoina, ja ne ovat edustettuina toimikunnan eri jaostoissa.

Tähän asti lähisuhdeväkivaltaa koskevia kysymyksiä on koordinoinut Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä, joka jatkaa työtään vuodenvaihteeseen.

Toimikunta asetetaan mahdollisimman pian, ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Lisätietoja

lakimies Laura Terho, p. 02951 63550, [email protected]
 

• Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen

• Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan
ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus)


• The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)
 

Sivun alkuun