Hyppää sisältöön
Media

Tillämpningsområdet för lagen om medicinsk forskning utvidgas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 9.9.2010 10.25
Pressmeddelande -

Tillämpningsområdet för lagen om medicinsk forskning utvidgas. I fortsättningen är syftet med den medicinska forskningen också att öka kunskapen om hälsa. Utvidgningen av tillämpningsområdet innebär att fler undersökningar i vilka man gör ingrepp i en människas fysiska eller psykiska integritet utvärderas etiskt. Regeringen föreslog torsdagen den 9 september att lagarna i ärendet ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredag. 

Från och med början av oktober 2010 centraliseras förhandsutvärderingen av forskningsplaner till universitetssjukhusdistriktens etiska kommittéerna som i sitt arbete är självständiga. Dessutom grundar man en nationell kommitté för medicinsk forskningsetik, som stöder, följer upp och styr de regionala kommittéernas arbete samt fungerar som expert när det gäller forskningsetiska frågor. Den nationella kommitté som verkar i anslutning till tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ger en forskningsetisk bedömning av alla kliniska läkemedelsprövningar.

Behandlingen av forskningslov som gäller användning av social- och hälsovårdens journalhandlingar centraliseras till institutet för hälsa- och välfärd då ansökan gäller flera kommuners eller en samkommuns eller privata sektorns handlingar. Centraliseringen förenhetligar lovförfaranden och förkortar behandlingstiden för ansökningar.

Ytterligare uppgifter

Regeringsråd Päivi Kaartamo, tfn 09 160 74353Sivun alkuun