Hyppää sisältöön
Media

Terveys kaikissa politiikoissa -konferenssissa esillä alkoholin käyttöön liittyvät haitat

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2006 9.35
Tiedote -

Vaikka alkoholijuomien tuotanto ja kauppa tuottavat tuloja hallituksille, teollisuudelle ja kotitalouksille, alkoholin käyttöön liittyvät haitat aiheuttavat monissa maissa valtavan taloudellisen ja sosiaalisen taakan, joka puolestaan lisää terveyden epätasa-arvoa. Haitalliset vaikutukset tuntuvat monilla sektoreilla ja niitä vastaan voidaan taistella eri sektorirajat ylittävien politiikkojen avulla.

Kuopion ”Terveys kaikissa politiikoissa” –asiantuntijakonferenssin alkoholipoliittinen työpaja käsittelee Euroopan nykyisiä trendejä kiinnittäen erikoishuomiota Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioiden tilanteeseen. Jäsenmaiden alkoholipolitiikan mallit, kuten alkoholin verotus hoidetaan kasvavassa määrin kansallisen poliittisen kehityksen ja kansainvälisen politiikan ja lainsäädännön vuorovaikutuksessa.

Työpajan ensimmäisessä istunnossa arvioidaan alkoholin vaikutuksia ja ehkäisevän toiminnan mahdollisuuksia. Työryhmän puheenjohtaja Maria Renström Euroopan komissiosta avaa työpajan ja kansanterveyden kansainvälinen konsultti Peter Anderson alustaa aiheesta Alkoholin vaikutukset Euroopassa monisektorisesta näkökulmasta. WHO:n Marc Suhrcke kertoo alkoholin terveydellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista julkiseen politiikkaan.

Työryhmän toisessa istunnossakeskitytään haasteiden huomioimiseen ja yhteisen toiminnan tarpeeseen. Christoffer Tigerstedt Stakesista puhuu sosiaali- ja terveysasioiden roolista alkoholipolitiikan yhteisötasolla. Jacek Moskalewicz Varsovan psykiatrian ja neurologian instituutista alustaa aiheesta Alkoholipolitiikan kehittyminen ja uudelleen suuntautuminen Keski- ja Itä-Euroopassa - kansallisen politiikan kehitys ja Euroopan yhteisön lainsäädännön vuorovaikutus. Maria Renström alustaa otsikolla Kohti koordinoitua menettelytapaa alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi EU:ssa.

Työryhmässä käsitellään terveyteen vaikuttavia näkökulmia EU:n alkoholipolitiikassa yleisellä tasolla ja loppuesitelmässä erityisesti Euroopan komission näkökulmasta. Loppukeskustelun tarkoituksena on tunnistaa EU:n alkoholistrategian mahdollisuuksia ja haasteita. Tavoitteena on vähentää alkoholihaittoja Euroopassa kaikkien EU-politiikkojen voimin.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Ismo Tuominen, STM, +358 50 373 7512
Tiedottaja Sanna Leinonen, STM, +358 50 590 35 89

Sivun alkuun