Hyppää sisältöön
Media

Teho- ja tehovalvontahoitoon valtakunnalliset strategiset tavoitteet ja eskalaatiosuunnitelmat

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2022 9.11
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus teho- ja tehovalvontahoidon valtakunnallisiksi strategisiksi tavoitteiksi. Samalla laaditaan myös suunnitelmat alueellisiksi ja valtakunnallisiksi eskalaatiosuunnitelmiksi huomioiden erityisesti ajantasaisen tilannekuvan ylläpito ja osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen eri asteisissa kriisitilanteissa. Työryhmän toimikausi on 27.6.2022 - 13.1.2023. Strategisten linjausten tavoitteena on tukea toimivaltaisia viranomaisia niiden ylläpitäessä tilannekuvaa ja suunnitellessa kapasiteetin riittävyyttä turvaavia toimenpiteitä. Työ on osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän valmiuden ja varautumisen vahvistamista.

Valmisteluryhmän tehtävänä on

  • muodostaa valtakunnallinen arvio teho- ja tehovalvontahoidon kapasiteetin riittävyydestä suhteessa eri erikoisalojen lähivuosien tarpeisiin sekä tehdä perusteltu ehdotus kapasiteetin turvaamisen toimenpiteiksi normaalioloissa 
  • tehdä perusteltu ehdotus tehohoidon ja tehovalvonnan valtakunnallisesta eskalaatio-suunnittelusta eri asteisissa kriisiskenaarioissa, mukaan lukien palveluiden järjestämisvastuussa olevien hyvinvointialueiden yhteistyö yhteistoiminta-alueittain ja valtakunnallisesti 
  • nostaa esiin tarpeita ja esimerkkejä koetelluista hyvistä käytännöistä sekä tehdä ehdotus osaavan henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja osaamistason ylläpitämiseksi 
  • yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tehdä ehdotus ajantasaisen teho- ja tehovalvontahoidon tilannekuva- ja vertaisarviointitiedon tuottamisen parantamiseksi. 

Työssä tulee huomioida alan kansainvälinen kehitys, toimeenpanovaiheessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusuudistus, poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan johdolla suunniteltava materiaalisen varautumisen vahvistaminen soveltuvin osin sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden työryhmän työn eteneminen.

Valmisteluryhmän asettamisen tavoitteet

Koronaepidemian hillinnän hybridistrategian tavoitteisiin vuonna 2022 sisältyy tarkoituksenmukainen varautuminen globaalin pandemian jatkumiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden ja varautumisen vahvistamisessa katse on suunnattu myös pidemmälle tulevaisuuteen ja myös muihin kriisiskenaarioihin. Kapasiteetin kasvattaminen voi tulla kyseeseen pandemioiden ja infektioaltistumisen lisäksi esimerkiksi liikenteen ja teollisuuden suuronnettomuuksissa, kemiallisten ja säteilyaltistusten tilanteissa sekä yleisen turvallisuustilanteen muuttuessa. 

Valmisteluryhmän tulee laatia työstään väliraportti 14.10.2022 mennessä ja loppuraportti 20.12.2022 mennessä.

Lisätietoja:

Stepani Bendel, työryhmän puheenjohtaja [email protected]
Mikko Pietilä, varapuheenjohtaja [email protected]
Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]

Sivun alkuun