Hyppää sisältöön
Media

Tasa-arvokonferenssi 30.syykuuta: Suomi haluaa tasa-arvopolitiikan ja talouspolitiikan lähemmäs toisiaan EU:ssa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2019 11.55
Uutinen

Suomi järjestää korkean tason tasa-arvokonferenssin 30.9.−1.10.2019 Helsingissä osana Suomen EU-puheenjohtajakautta. Konferenssin tavoitteena on lisätä tasa-arvopolitiikan ja talouspolitiikan välistä vuoropuhelua ja vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa EU:n päätöksenteossa.

Konferenssin pääteemoina ovat EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikan toimintalinjat sekä tasa-arvon ja talouden suhde eri näkökulmista. Näkökulmia ovat muun muassa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen, tasa-arvoiset investoinnit ja sukupuolitietoinen budjetointi.

EU-puheenjohtajakaudella Suomen tavoitteena on saada kytkökset talouskysymysten ja sukupuolten tasa-arvon välillä nykyistä näkyvämmiksi. Useat EU:n ja eri kansainvälisten järjestöjen selvitykset ovat osoittaneet, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten työllisyys edistävät kestävää taloudellista kasvua. Talous- ja budjettipolitiikkaa pitäisi edelleen kehittää niin, että niissä otetaan huomioon sukupuolivaikutukset.

Tasa-arvokonferenssin keskustelujen pohjana ovat havainnot YK:n Pekingin toimintaohjelman toimeenpanoa koskevasta 25-vuotisarvioinnista EU:ssa. Toimintaohjelma hyväksyttiin naisten asemaa käsittelevässä maailmankonferenssissa Pekingissä vuonna 1995.

Suomen johdolla valmistellaan syksyn aikana myös neuvoston päätelmiä EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta ja tasa-arvoisista talouksista. Neuvoston päätelmät on tarkoitus hyväksyä joulukuussa työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK).

Helsinkiin odotetaan noin 260 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa. Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action -konferenssia voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Osallistu keskusteluun Twitterissä hashtageilla #eugenderequality #EU2019FI.

Lisätietoja


neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, p. 0295163205

Sivun alkuun