Hyppää sisältöön
Media

Jämställdhetskonferens den 30 september: Finland vill att jämställdhetspolitiken och den ekonomiska politiken ska närma sig varandra i EU

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2019 11.55
Nyhet

Som en del av Finlands EU-ordförandeskap ordnar Finland en högnivåkonferens om jämställdhet den 30 september–1 oktober 2019 i Helsingfors. Målet för konferensen är att öka dialogen mellan jämställdhetspolitiken och den ekonomiska politiken och stärka jämställdhetsperspektivet i beslutsfattandet i EU.

Under EU-ordförandeskapet har Finland som mål att göra kopplingarna mellan ekonomiska frågor och jämställdhetsfrågor synligare än för närvarande. Flera utredningar gjorda av EU och av olika internationella organisationer har visat att jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors sysselsättning främjar en hållbar ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska politiken och budgetpolitiken bör utvecklas i en sådan riktning att könskonsekvenser beaktas i politiken.

Observationer om 25-årsutvärderingen av genomförandet av FN:s handlingsplan från Peking i EU ger underlag för diskussionerna under konferensen. Handlingsplanen antogs vid världskvinnokonferensen i Peking 1995.

Under ledning av Finland bereds under hösten även rådets slutsatser om EU:s framtida jämställdhetspolitik och jämställda ekonomier. Avsikten är att rådets slutsatser ska antas vid det möte som hålls i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i december.

Till Helsingfors väntas komma cirka 260 konferensdeltagare från olika delar av Europa. Konferensen Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action kan följas i direktsändning på webben.

Delta i diskussionen på Twitter med hashtaggarna #eugenderequality och #EU2019FI.

Ytterligare information

Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 205

Sivun alkuun