Hyppää sisältöön
Media

Tartuntatautilain väliaikaisten pykälien voimassaoloa jatkettaisiin kesäkuun 2022 loppuun

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2021 13.35
Tiedote 368

Hallitus esittää tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloon jatkoa pääosin entisellään kesäkuun 2022 loppuun saakka. Säännökset koskevat muun muassa terveysturvallista maahantuloa, tilojen ja toimintojen rajoittamista tartuntojen leviämisen estämiseksi sekä koronapassia.

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaista rajoittamista ja valvontaa koskevien säännösten voimassaoloa. Lisäksi jatkettaisiin henkilöliikenteessä ja muissa palveluissa noudatettavia erityisiä hygieniavelvoitteita ja toiminnan väliaikaista rajoittamista epidemiatilanteen sitä vaatiessa koskevien säännösten voimassaoloa. Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi myös Koronavilkkua sekä koronapassia koskevaa sääntelyä. Koronapassin käyttöä koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin kohdentamalla käyttö koskemaan yleisötilaisuuden ja tilan koko aukioloaikaa.

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi terveysturvallista maahantuloa covid-19 -pandemiatilanteessa koskevia säännöksiä. Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin edelleen joko luotettavaa todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta testistä. Velvoite käydä testissä 72–120 tunnin kuluessa maahan saapumisesta koskisi heitä, joilla olisi testitodistus tai jotka kävisivät testissä Suomeen saavuttuaan tai jotka olisivat saaneet vain osittaisen rokotesarjan. Eräitä henkilöryhmiä koskisi voimassa olevaan tapaan poikkeus, jonka mukaan heillä ei olisi velvollisuutta esittää todistusta tai osallistua covid-19-testiin, mutta maita ja alueita koskeva poikkeus ja valtioneuvoston asetuksenantovaltuus poistettaisiin.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi uusi väliaikainen säännös kuntien velvollisuudesta myöntää EU:n digitaalinen koronarokotustodistus EU:n ulkopuolella rokotetuille. Rokotussarja olisi hyväksyttävä, jos se on toteutettu rokotevalmisteilla, joille Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan tai jotka Maailman terveysjärjestö on hyväksynyt hätäkäyttölistalleen.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi matkustajamäärien väliaikaista rajoittamista henkilöliikenteessä ja tilojen väliaikaista sulkemista koskevia säännöksiä. Säädetyistä viranomaisen päätöksenteon kriteereistä poistettaisiin koronavirustaudin ilmaantuvuus. Säännöksen soveltaminen edellyttäisi, että tartuntaryppäät alueella ovat merkittäviä ja ne voisivat aiheuttaa riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella.

Laissa olisi edelleen säännös covid-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta ja säännös valtion korvausvelvollisuudesta kunnille ja kuntayhtymille todistusten tarkastamisesta ja covid-19-testauksesta aiheutuvista kustannuksista. Myös virka-apua ja päätösten täytäntöönpanoa koskevien säännösten täsmennysten voimassaoloa jatkettaisiin.

Väliaikainen sääntely tulisi voimaan 1.1.2022.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM, [email protected]
hallitusneuvos Liisa Katajamäki, STM, [email protected]
lakimies Maija Neva, STM, [email protected]
hallitusneuvos Silja Ruokola, LVM, [email protected] (laki liikenteen palveluista)

Sivun alkuun