Hyppää sisältöön
Media

Tapaturmavakuutuksen ja työttömyysvakuutuksen maksujärjestelmän vanhentumisaikoja selkiytetään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2003 12.53
Tiedote 363/2003

Tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia täydennetään säännöksillä, jotka koskevat saatavan vanhentumista. Ehdotuksessa lakeihin lisätään vakuutusmaksujen ja muiden maksujen määräämistä, perimistä, liikaa maksettujen vakuutusmaksujen takaisinsaantia sekä aiheettomasti maksettujen korvausten takaisinperintää koskevat vanhentumissäännökset.

Hallitus esittää, että vakuutuslaitoksen olisi määrättävä vakuutusmaksu maksettavaksi viimeistään viiden vuoden kuluessa maksun erääntymisestä tai maksun määräämiselle asetetusta määräajasta ja perittävä maksu viidessä vuodessa maksun määräämisestä. Näitä vanhentumisaikoja ei voitaisi katkaista.Vakuutuksenottajan aiheettomasti maksaman vakuutusmaksun palautus vanhentuisi kymmenessä vuodessa maksun maksamisesta. Aiheettomasti maksettu korvaus olisi perittävä takaisin kymmenessä vuodessa sen maksamisesta. Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saatava vanhentuisi viiden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta. Nämä vanhentumisajat voitaisiin katkaista.Ehdotuksen mukaan työttömyysetuuksien omavastuumaksun määrästä ei voisi antaa päätöstä sen jälkeen kun viisi vuotta on kulunut maksun perimiselle annetusta ajankohdasta. Omavastuun palautusta olisi haettava viiden vuoden kuluessa siitä lukien, kun sitä aikaisintaan on voinut hakea. Palautettavaa omavastuumaksua koskeva saatava vanhentuisi viidessä vuodessa sitä koskevan päätöksen antamisesta.

Hallituksen esityksellä halutaan selkiyttää ja lyhentää tapaturmavakuutuksessa ja työttömyysvakuutusmaksujärjestelmässä noudatettavia vanhentumisaikoja. Esitys liittyy ensi vuoden alusta toteutuvaan yleisen vanhentumislainsäädännön uudistamiseen. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, aikaisintaan kuitenkin 1.1.2004.Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä 4. joulukuuta. Tasavallan presidentti antanee lakiesityksen eduskunnalle perjantaina.

Lisätietoja: hallitussihteeri Jaakko Hannula puh. 09 - 160 73883

Sivun alkuun