Hyppää sisältöön
Media

Suomi perustaa uuden arktisen työn osaamisverkoston

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2017 9.30
Uutinen
Kuva: Arctic Council Secretariat / Linnea Nordström

Työterveyteen, työsuojeluun ja työhyvinvointiin keskittyvä osaamisverkosto on uusi aloite Suomen puheenjohtajuuskaudella. Arktisella alueella työolot ovat fyysisesti ja henkisesti raskaita. Työoloja muokkaavat ilmastonmuutokseen liittyvä työelämän murros ja näkymät teollisen toiminnan kasvamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi hanketta, jossa Työterveyslaitos kokoaa osaamisverkoston, Arctic Network on Occupational Health and Safety (ANOHS), jonka muodostavat neuvoston jäsenmaiden tutkimuslaitokset ja kansainväliset järjestöt. Verkoston tavoitteena on muun muassa lisätä tietoisuutta arktisesta työelämästä, selvittää yhteisiä tutkimustarpeita ja hyödyntää jäsenvaltioiden tutkimustietokantoja arktisen työelämän ja yritysten ongelmien ratkaisemiseksi.

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtaja 2017–2019. Sosiaali- ja terveysministeriön painopisteitä puheenjohtajakaudella ovat terveysturvallisuus, mielenterveystyö, työsuojelu ja tasa-arvo.

Terveysturvallisuus ja itsemurhien ehkäisy

Arktisessa neuvostossa tehdään Suomen puheenjohtajuuskaudella myös yhteistyötä ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden turvaamiseksi arktisella alueella. Yksi Arktis – yhteinen terveys -hankkeessa kartoitetaan miten eläinten terveyttä ja tarttuvia tauteja diagnostisoidaan ja seurataan. Hankkeessa kartoitetaan myös käytännön toimenpiteitä tilanteissa, joissa eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja esiintyy arktisilla alueilla.

Hankkeen aikana tehdään muun muassa raportti tämän hetken tilanteesta alueen eläintautidiagnostiikkalaboratorioissa sekä pilottihanke. Hankkeen tarkoituksena on luoda pohjoisnapaa ympäröivä monialainen One Health -osaamisverkosto, jossa jaetaan tietoa arktisten alueiden välillä, alueellisesti ja paikallisesti.

Suomi jatkaa puheenjohtajakaudellaan myös Kanadan ja Yhdysvaltojen aloittamaa yhteistyötä itsemurhien ehkäisemiseksi arktisella alueella. Konkreettinen esimerkki tästä on Ylä-Lapin itsemurhien ehkäisyhanke, joka toteutetaan osana hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihanketta.

Taustaa

Arktinen neuvosto on tärkeä yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on edistää ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä ja asukkaiden hyvinvointia arktisilla alueilla. Neuvoston jäseniä ovat Suomi, Islanti, Venäjä, Norja, Tanska, Ruotsi, Kanada ja Yhdysvallat. Puheenjohtajakaudellaan Suomi korostaa muun muassa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteita arktisessa yhteistyössä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hannu Stålhammar, työsuojeluosasto, p. 0295 163 469
Ylitarkastaja Eeva-Liisa Haapaniemi, kansainvälisten asioiden yksikkö, p. 0295 163 690

Sivun alkuun