Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finland inrättar nytt kompetensnätverk för arbete i Arktis

Social- och hälsovårdsministeriet
19.5.2017 9.30 | Publicerad på svenska 19.5.2017 kl. 15.24
Nyhet
Kuva: Arctic Council Secretariat / Linnea Nordström

Kompetensnätverket som fokuserar på arbetshälsa, arbetarskydd och välbefinnande i arbetet är ett nytt initiativ under Finlands ordförandeskap. Arbetsförhållandena i det arktiska området är fysiskt och psykiskt tunga. Arbetsförhållandena formas av förändringar i arbetslivet och utsikterna för en ökning av den industriella verksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar ett projekt där Arbetshälsoinstitutet samlar kompetensnätverket Arctic Network on Occupational Health and Safety (ANOHS). Nätverket består av forskningsinstitut i rådets medlemsländer och internationella organisationer. Nätverket har som mål bland annat att öka medvetenheten om arbetslivet i Arktis, utreda gemensamma forskningsbehov och utnyttja medlemsstaternas forskningsdatabaser för att lösa problem som hänför sig arbetslivet i Arktis och företagen.

Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017–2019. Social- och hälsovårdsministeriets prioriteringar under ordförandeskapet är hälsosäkerhet, mentalvårdsarbete, arbetarskydd och jämställdhet.

Hälsosäkerhet och förebyggande av självmord

Under Finlands ordförandeskap ska Arktiska rådet även samarbeta för att säkerställa människornas, djurens och miljöns hälsa i Arktis. I projektet Ett Arktis – gemensam hälsa kartläggs hur djurens hälsa och smittsamma sjukdomar diagnostiseras och följs upp. Projektet kartlägger även praktiska åtgärder i situationer där sjukdomar som smittar mellan djur och människa förekommer i arktiska områden.

Under projektet skriver man bland annat en rapport om nuläget i laboratorierna i området som utför diagnostik av djursjukdomar samt ett pilotprojekt. Avsikten med projektet är att skapa det tvärsektoriella kompetensnätverket One Health som omger nordpolen. Inom nätverket delas information ut mellan de arktiska områdena, lokalt och regionalt.

Finland ska under sitt ordförandeskap även fortsätta det samarbete för att förebygga självmord i det arktiska området som Kanada och Förenta staterna inledde. Ett konkret exempel på detta är projektet för att förebygga självmord i Övre Lappland som genomförs som en del av regeringens spetsprojekt för främjande av hälsa och välfärd.

Bakgrund

Arktiska rådet är ett viktigt samarbetsforum som har till uppgift att främja miljöskydd, hållbar utveckling och invånarnas välfärd i den arktiska regionen. Rådets medlemmar är Finland, Island, Ryssland, Norge, Danmark, Sverige, Kanada och Förenta staterna. Under sitt ordförandeskap kommer Finland bland annat att betona vikten av målen för FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling i det arktiska samarbetet.

Ytterligare information:

Hannu Stålhammar, överinspektör, arbetarskyddsavdelningen, tfn 0295 163 469
Eeva-Liisa Haapaniemi, överinspektör, enheten för internationella frågor, tfn 0295 163 690

Sivun alkuun