Hyppää sisältöön
Media

Suomi: Euroopan lääkevirasto Helsingissä vahvistaisi EU:n kilpailukykyä

sosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.7.2017 14.15
Tiedote 107/2017

Valtioneuvosto ja Helsingin kaupunki ovat luoneet konkreettisen toimintasuunnitelman kilpaillun Euroopan lääkeviraston siirtämiseksi Helsinkiin. Lääkevirasto loisi yhdessä Euroopan kemikaaliviraston kanssa Helsinkiin ihmisten terveyden suojelun huippuosaamisen keskuksen, joka vahvistaisi myös Euroopan unionin globaalia kilpailukykyä.

Suomi jätti aiemmin tänään hakemuksensa Isosta-Britanniasta uudelleensijoitettavasta Euroopan lääkevirastosta (EMA). Hakemusta valmistelleiden tahojen mukaan Suomessa jo sijaitseva Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) muodostaisi merkittävän strategisen parin yhdessä EMA:n kanssa. 

”Euroopan lääkeviraston ja kemikaaliviraston sijoittuminen samaan kaupunkiin antaisi virastojen hyödyntää resursseja ristiin ja loisi kahden erityisosaamista vaativan viraston huippuosaamisen keskuksen. Tämä toisi myös globaalia kilpailuetua Euroopalle,” toteaa hakemuksen valmistelusta vastannut sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Valtio toteuttaa EMA-kampanjan tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Suomen lisäksi EMA-hakemuksen ovat jättäneet useat EU-maat, näiden joukossa Ruotsi ja Tanska. Euroopan lääkevirasto on yksi unionin suurimmista ja strategisesti merkittävimmistä virastoista. EMA:ssa työskentelee noin 900 virkamiestä EU-kansalaisten terveyteen ja lääketurvallisuuteen liittyvissä asioissa. Suomi tarjoaa kustannustehokasta, logistisesti toimivaa ja sujuvaa ratkaisua Euroopan lääkeviraston sijoittamiseksi Helsinkiin.

Helsingin kaupunki teki hakemusta varten alustavan kiinteistökartoituksen ja löysi neljä kiinteistöä, jotka soveltuisivat EMA:n käyttöön erinomaisesti. Kärkeen nousi Meiran kahvipaahtimon viereen syntyvä, erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä sijaitseva uusi Vallilan Fredriksbergin alueen kiinteistö. Viraston toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi on tärkeää, että EMA pääsee muuttamaan suoraan pysyvään kiinteistöönsä.

Päätös Euroopan lääkeviraston uudelleensijoituksesta tehdään 20.11.2017 EU:n yleisten asioiden neuvostossa. Kriteereihin kuuluvat mm. kiinteistön välitön käyttöönottovalmius, isäntäkaupungin ja toimipisteen saavutettavuus, virkamiesten lapsille tarjottava riittävän korkealaatuinen opetus ja viraston toiminnan jatkuvuus. Helsinki ja esitetty kiinteistö täyttävät kriteerit erinomaisesti.

Hakemuksessa korostetaan lisäksi Euroopan kemikaaliviraston työntekijöiden kartoitettuja kokemuksia nykyisestä kotikaupungistaan. Kokemuksissa painottuvat tyytyväisyys hyvinvointiyhteiskuntaan, Helsingin rauhallisuus, luonnon läheisyys ja kaupungin puhtaus sekä toimivuus. Vastaukset heijastelevat Helsingin korkeita sijoituksia useissa kansainvälisissä elämänlaadun vertailuissa.

Suomi pyrkii huolehtimaan lääkeviraston työntekijöiden eduista ja oikeuksista vastaavalla tavalla kuin muut virastoa hakevat jäsenvaltiot. Kemikaalivirasto ECHA:n työntekijöiden lapsille opetusta tarjoavan Eurooppa-koulun laajennukseen ollaan myös valmiita investoimaan, mikäli EMA siirtyy Helsinkiin.

EMA:ssa vierailee vuosittain noin 30 000 asiantuntijaa ja päättäjää, joten sen sijoittuminen Helsinkiin toisi Suomelle merkittäviä hyötyjä jo pelkästään matkailutulojen kautta. Suomen vahvuuksia Euroopan lääkeviraston sijoittamisessa ovat life science -osaaminen ja erinomainen tutkimus- ja innovaatioympäristö sekä toimiva yhteistyö akateemisen tutkimuksen ja koulutuksen, julkisen sektorin ja teollisuuden välillä.

Suomen hakemus
EMA Suomeen -verkkosivusto 

Lisätietoja

Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, p. 0295 163 382, [email protected]

Johtaja Lauri Pelkonen, STM, Lääkkeiden hintalautakunta, p. 0295 163 435, [email protected]

Sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Kari Synberg, STM, p. 050 574 2297, [email protected]

Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki, p. 050 559 9183, [email protected]

Sivun alkuun