Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomesta mallia työperäisen syövän ehkäisyssä

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.9.2017 12.00
Tiedote 115/2017

Suomi esitteli toimiaan työperäisen syövän ehkäisemiseksi Singaporessa järjestetyssä Työsuojelun maailmankongressissa.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila muistutti puheessaan, että syöpävaaralliset aineet on tunnistettava työpaikoilla ja niille tapahtuva altistuminen on selvitettävä. Altistumista voidaan torjua samoilla keinoilla kuin muutakin kemikaalialtistumista. Suomessa on yhteensä 450 kansallista haitalliseksi tunnettua pitoisuus raja-arvoa (HTP-raja-arvoa) EU:n asettamien raja-arvojen lisäksi. HTP-arvot sovitaan työsuojeluneuvottelukunnan alaisessa kolmikantaisessa jaoksessa.

”Kolmikantainen sopiminen, jossa ovat mukana työnantajat, työntekijät ja valtioneuvosto, on todettu Suomessa hyväksi tavaksi viedä työsuojeluasioita eteenpäin”, sanoi ministeri Mattila.

Arvioiden mukaan Suomessa todettavista syövistä 5,3 - 8,4 prosenttia olisi työperäisiä. Euroopan laajuisesti työperäiset altisteet aiheuttavat arvioiden mukaan noin 120 000 syöpätapausta vuodessa. Eniten työperäistä syöpää koko maailmassa aiheuttaa asbesti. Näin on myös Suomessa. Tilanteen ei odoteta lähitulevaisuudessa muuttuvan, vaikka Suomessa ja monissa muissa maissa asbestin käyttö on kielletty. Syövän pitkän latenssivaiheen vuoksi nyt havaittavat tapaukset johtuvat 20 - 30 vuotta sitten tapahtuneista altistumisista.

Euroopan neuvosto sekä eri maiden työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat laatineet sopimuksen altistumisen vähentämiseksi vuonna 2006. Sopimuksessa sitoudutaan kartoittamaan kvartsipölyn aiheuttamat terveysriskit koko työpaikan ja yksittäisten työntekijöiden kannalta. Sen käytäntöön viennin jälkeen Suomessa työpaikkojen kvartsipölypitoisuudet ovat pienentyneet 10-kertaisesti. Tämä on hyvä esimerkki, miten myös EU-tasolla kolmikantainen sopiminen työturvallisuusasioissa on vaikuttavaa.

Taustaksi

Kansainvälinen työjärjestö ILO ja International Social Security Association ISSA järjestävät joka kolmas vuosi Työsuojelun maailmankongressin. 3. - 6.9.2017 tilaisuus järjestetään Singaporessa. Kongressi on työsuojelun alan suurin tapahtuma, johon osallistuu yli 3 000 kansainvälistä työsuojelualan toimijaa eli sadasta eri maasta. Kongresseja on järjestetty vuodesta 1955 lähtien.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Riitta Sauni, p. +358 2951 63 147, [email protected]

Pirkko Mattila
Sivun alkuun