Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomeen halutaan Lääkehoidon kehittämiskeskus

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.9.2002 12.00
Tiedote 257/2002

Suomeen halutaan Lääkehoidon kehittämiskeskus auttamaan rationaalisen lääkehoidon kehittämistä. Edistämällä rationaalista lääkehoitoa kehittämiskeskus parantaisi samalla lääkekustannusten hallittavuutta. Hallitus päätti 17. syyskuuta esittää, että asiaa koskeva lakiestitys annettaisiin eduskunnalle presidentin esittelyssä samana päivänä. Esitys liittyy ensi vuoden talousarvioesitykseen ja on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä. Laki tulisi voimaan 1. maaliskuuta 2003. Lääkehoidon kehittämiskeskus olisi asiantuntijaviranomainen. Sen tehtävät painottuisivat erilaisiin vaikuttamisen keinoihin, kuten lääkeinformaation tuottamiseen ja jakamiseen, suositusten antamiseen, neuvontaan ja koulutukseen.


Kehittämiskeskuksen perustaminen ei vaikuttaisi Lääkelaitoksen velvollisuuksiin lääkevalvontaan liittyvän lääkeinformaation jakamisessa ja tiedottamisessa. Se ei myöskään muuttaisi Kansaneläkelaitoksen oikeutta ohjata lääkkeiden käyttöä mm. jakamalla lääkkeiden määräämiseen liittyvää informaatiota. Lääkehoidon kehittämiskeskuksella olisi oikeus saada tehtäviensä edellyttämiä tietoja Lääkelaitokselta ja Kansaneläkelaitokselta.


Valtion talousarvioesityksessä Lääkehoidon kehittämiskeskukselle on esitetty varoja ensi vuodeksi 1,3 miljoonaa euroa.

Sivun alkuun