Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sukusolujen ja alkioiden luovuttajista kerättyjen tietojen säilyttämisajat yhte

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.6.2012 10.49
Tiedote -

Hedelmöityshoidoista annettua lakia halutaan muuttaa siten, että sukusolujen ja alkioiden luovuttajista kerättyjen tietojen säilyttämisajat olisivat samanpituiset hedelmöityshoitolaissa ja kudoslaissa. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle torstaina 14. kesäkuuta.

Voimassa olevan hedelmöityshoitolain mukaan luovuttajaa koskevat tiedot on hävitettävä kahden vuoden kuluttua siitä, kun luovutetut sukusolut tai alkiot on käytetty tai hävitetty taikka luovutettu muuhun luvalliseen tarkoitukseen. Kudoslain mukaan kudoslaitoksen, joka voi olla esimerkiksi hedelmöityshoitoklinikka, on säilytettävä täydellisen jäljitettävyyden edellyttämät tiedot vähintään 30 vuotta kliinisen käytön jälkeen ja elin- ja kudossiirtorekisteriin merkityt tiedot 50 vuoden ajan luovuttajan kuolemasta tai sata vuotta viimeisestä rekisterimerkinnästä, jos kuolemasta ei ole tietoa.

Lainmuutoksella yhtenäistettäisiin luovuttajatietojen säilyttämiskäytäntöjä. Samalla varmistettaisiin, että EU:n kudosdirektiivin vaatimukset kudosten ja solujen alkuperän jäljitettävyydestä tulisivat hedelmöityshoitoja tarjoavien palvelun antajien toiminnassa asianmukaisesti täytetyiksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian lain hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen, p. 0295 163358 

 

Sivun alkuun