Hyppää sisältöön
Media

STM valmistelee sähköisten potilasasiakirjojen valtakunnallista arkistointia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2006 12.00
Tiedote -

Tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmä päätti maaliskuussa, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon perustetaan kansallinen toimija, joka ylläpitää kansallista potilastietojen sähköistä arkistointipalvelua sekä siihen liittyviä tiedonvälitys- ja tietoverkkopalveluja. Ministeriryhmän päätöksen mukaisesti kansallisena toimijana on Kansaneläkelaitos. Valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevassa laissa ja sen perusteella annettavassa asetuksessa annetaan tarkemmat määräykset Kansaneläkelaitoksen roolista ja tehtävistä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden alussa ja tärkeimmät kansallisten ratkaisujen periaatteet kirjataan lakiin. Kelan roolin lisäksi eräs lain tärkeimmistä periaatteista on valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden määritteleminen ja kaikkien terveydenhuollon yksiköiden velvollisuus niiden käyttämiseen. Tämä on suuri periaatteellinen uudistus jolla rajoitetaan kuntien ja kuntayhtymien sekä yksityisen sektorin mahdollisuuksia tehdä teknologiavalinnoissa omia ratkaisujaan.

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut luovat perustan sähköiseen muotoon kerätyn tiedon hyödyntämiselle. Kansalaiset voivat itse paremmin hallita ja valvoa omien tietojensa käyttöä sekä päästä myös itse omiin tietoihinsa. Tietojenreaaliaikainen saatavuus mahdollistaa palveluprosessien tehostamisen ja hoidon laadun parantamisen. Tietoja voidaan entistä paremmin hyödyntää myös palvelujen suunnittelussa ja seurannassa sekä tutkimuksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämät valmistelut vastaavat muilla julkisen sektorin aloilla toteutettuja toimenpiteitä tietohallinnon kehittämiseksi. Valtionvarainministeriön yhteydessä toimiva ValtIT on organisoitu koordinoimaan valtion tietohallinnon kehittämistä ja sisäministeriön yhteyteen perustettava KuntaIT on vastaavasti organisoitu koordinoimaan kuntien tietohallinnon kehittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kansalliset kehittämistoimet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ja Kansaneläkelaitoksen vastuulla. Vastuu käyttöönottohankkeista säilyy edelleen pääosin paikallisten ja alueellisten toimijoiden vastuulla.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Pentti Itkonen p. (09) 160 73880 tai 050 387 7600, projektipäällikkö Annakaisa Iivari p. (09) 160 74443 tai 040 749 3225, hallitussihteeri Päivi Salo (lainsäädäntöasiat) p. (09) 160 74130 tai 050 364 7597, sosiaali- ja terveysministeriö ja www.stm.fi > Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinta > Ajankohtaista.

Sivun alkuun