Hyppää sisältöön
Media

STM rahoittaa Käypä Hoito -suositusta itsemurhien ehkäisyyn

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2017 13.43
Tiedote 184/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt 80 000 euron erillismäärärahan Duodecim-seuralle Käypä Hoito -suosituksen laatimiseksi terveydenhuollon ammattihenkilöille itsemurhien ehkäisemiseksi. Uuden suosituksen laatiminen on aina työlästä, ja työn arvioidaan kestävän kaksi vuotta. Suositukset voisivat olla valmiina kesällä 2019, minkä jälkeen niitä aletaan viedä käytäntöön.

Käypä Hoito -suositusten johtoryhmä päättää uusien suositusten laatimisesta. Johtoryhmä on jo aiemmin tänä syksynä tehnyt päätöksen itsemurhien ehkäisyyn liittyvästä Käypä Hoito -suosituksesta.  STM:n rahoitus tälle työlle mahdollistaa suositustyön käynnistymisen ilman, että muu samaan aikaan tehtävä suositustyö vaarantuu.

”Vaikka kehitys on myönteinen ja Suomen itsemurhaluvut ovat laskussa, tekevät suomalaiset edelleen enemmän itsemurhia kuin muut pohjoismaalaiset. Itsemurha-ajatuksia hautoo jossain elämänsä vaiheessa joka kuudes suomalainen. Ne ovat lukuja, joihin on reagoitava. Samalla on huomioitava, että itsemurha tai sen yrittäminen koskettaa vahvasti myös omaisia”, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kommentoi.

Uusi suositus yhtenäistää käytäntöjä itsemurhien ehkäisyssä

Yhtenäiset ja vaikuttavat hoitokäytännöt voivat ehkäistä itsemurhia ja ne auttavat itsemurhayrityksen tehneiden potilaiden hoidossa. Suomalaiset lääkärit arvostavat Käypä hoito
-suosituksia ja kertovat niiden vaikuttavan tehtyihin hoitopäätöksiin.  Suositukset lisäävät potilaiden yhdenvertaista kohtelua ja tukevat potilaan terveydentilan ja toimintakyvyn näkökulmasta parasta mahdollista lopputulosta. Suositukset auttavat hoitohenkilöstöä myös silloin, kun he tapaavat itsemurhan tehneen tai sitä yrittäneen omaisia.

Uusi itsemurhien ehkäisyohjelma Suomeen

Eduskunta päätti 12. joulukuuta myöntää 300 000 euron määrärahan vuodelle 2018 itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseen. Suomen Kansallinen itsemurhien ehkäisystrategia ja toimintaohjelma on täysin vanhentunut, sillä se on vuodelta 1991. Ohjelman päivitystä on Suomessa vaadittu jo vuosia. Uudistustyö pääsee nyt vauhdikkaasti käyntiin eduskunnan myöntämän määrärahan avulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL ovat myös perustamassa itsemurhien ehkäisyä yhteen sovittavaa verkostoa. Sen tehtävänä on parantaa itsemurhien ehkäisytoimien suunnitelmallisuutta, toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia.

Itsemurhien ehkäisy osana hallituksen kärkihanketta

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella on käynnissä kaksi hanketta, jotka keskittyvät itsemurhien ehkäisyyn.  Hankkeet ovat osa hallituksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkihanketta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kaksivuotisessa hankkeessa Itsemurhien ehkäisy – koulutus terveydenhuollon ammattilaisille keskitytään vahvistamaan koko maassa vähintään 800 perusterveydenhuollossa työskentelevän lääkärin ja terveydenhoitajan osaamista.  Koulutuksessa he oppivat tunnistamaan itsemurhavaarassa olevan ihmisen sekä miten ottaa itsetuhoiset ajatukset puheeksi ja ohjata itsemurhavaarassa oleva henkilö tarvittavaan hoitoon. Koulutukset ovat olleet suosittuja, ja niihin on osallistunut myös sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Hankkeen tuloksena Tampereen ja Oulun yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat ovat ottaneet koulutuksen osaksi yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta.

Utsjoen kunnassa on käynnissä valtionavustusta saava hanke Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle - ELÄMÄ. Siinä vahvistetaan ammattihenkilöiden ja yhteisön jäsenten taitoja tunnistaa itsemurhavaara ja ottaa se puheeksi sekä tukea itsemurhavaarassa olevaa. Hanke suuntautuu Ylä-Lapin alueelle ja erityisesti saamelaisväestöön.  Koulutukset käynnistyvät ensi vuoden aikana.

Huom!  Korjaus klo 14.40: eduskunnan 12.12. myöntämän summan suuruus on 300 000 euroa.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Meri Larivaara, p. 02951 63634
perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Riikka Pirkkalainen, p. 040 539 5090

Sivun alkuun