Hyppää sisältöön
Media

STM pyytää lausuntoja avustusasetuksista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2016 15.45
Tiedote 38/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut ehdotukset valtioneuvoston asetuksiksi, joilla säänneltäisiin rahapeliyhtiön tuotosta myönnettävien avustusten jakamista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Ehdotukset liittyvät arpajaislain uudistukseen, jolla toteutetaan rahapeliyhtiöiden Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Fintoton yhdistyminen.  RAY:n avustusosaston sijasta avustusvalmistelusta, avustusten maksatuksesta sekä niiden käytön seurannasta ja valvonnasta vastaisi STM:n yhteydessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Avustuksiin sovellettaisiin jatkossa valtionavustuslakia ja sen nojalla annettavaa valtioneuvoston asetusta. Muutokset olisivat avustuksenhakijoiden ja -saajien näkökulmasta vähäisiä ja teknisluonteisia, koska kumottava laki raha-automaattiavustuksista on pääosin vastannut sisällöltään valtionavustuslakia.  

STM:n yhteyteen perustettaisiin valtioneuvoston asetuksella avustusasioiden neuvottelukunta. Sen tehtävänä olisi antaa STM:lle lausuntoja avustustoiminnan linjauksista ja strategisista suuntaviivoista sekä avustuslinjausten toteutumisesta vuosittaisissa avustusehdotuksissa. Neuvottelukunta myös kehittäisi ja arvioisi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa sekä välittäisi tietoa järjestökentältä. Neuvottelukunta koostuisi sosiaali- ja terveysjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.  

Avustusasioiden neuvottelukunnalla olisi arviointi- ja avustusjaosto, joka antaisi STM:lle lausuntoja vuosittaisista avustusehdotuksista. Jaosto voisi myös ottaa kantaa yksittäisiin avustushakemuksiin. Jaosto voisi myös tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.  Jaoston jäseniä nimettäessä kuultaisiin sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja muita toimialan merkittäviä yhteistyötahoja.

Valtioneuvoston nimittäisi avustusasioiden neuvottelukunnan ja arviointi- ja avustusjaoston jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Lausuntoaikaa on 22.4.2016 asti.

Lisätietoja

osastopäällikkö Raimo Ikonen, p. 02951 63517
neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, p. 02951 63577

Sivun alkuun