Hyppää sisältöön
Media

STM muistuttaa kuntia ympäristöterveyden erityistilanteisiin varautumisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2010 7.59
Tiedote -

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varauduttava ennakolta erityistilanteisiin, joista saattaa aiheutua terveyshaittoja. Varautumalla pyritään ehkäisemään terveyshaitat ja turvaamaan yhteiskunnan toiminta myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa.

Kunnan on lain mukaan varattava ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen vähintään kymmenen henkilötyövuotta. Jos kunta ei tähän yksin pysty, sen on liityttävä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueita on muodostettu ripeästi, ja kokemukset ovat myönteisiä. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet eivät kuitenkaan aina ole samoja kuin esimerkiksi perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet. Sosiaali- ja terveysministeriö painottaa, että erityistilanteissa yhteistyön sujuvuus ympäristöterveyden asiantuntijoiden, ympäristönsuojelun ja perusterveydenhuollon kesken on varmistettava.  

Tämän työn tukemiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kuntien ympäristöterveydenhuollon viranomaisille ja heidän yhteistyökumppaneilleen käytännön oppaan Ympäristöterveyden erityistilanteet. Uusi opas korvaa vuonna 2000 julkaistun oppaan, joka on vanhentunut uusien uhkakuvien ja laajojen hallinnollisten muutosten vuoksi.

Haasteellisimpana uutena uhkakuvana oppaassa käsitellään laaja-alaista pitkittynyttä sähkökatkoa, joka vaikuttaisi lähes kaikkeen yhteiskunnan toimintaan. Pitkittynyt sähkökatko aiheuttaisi esimerkiksi veden tulon katkeamisen. Samalla sähkökatko vaikeuttaisi merkittävästi viranomaisten tiedonkulkua ja siten kaikkea toimintaa. Tilannetta helpottaa, jos sähköttömyys on otettu huomioon jo valmiussuunnittelussa ja -harjoituksissa. Nokian joulukuun 2007 vesiepidemia on esimerkki perinteisemmästä uhkakuvasta ympäristöterveyden kriiseihin varautumisessa.

Uusia teemoja oppaassa ovat myös kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin liittyvät erityistilanteet, esimerkiksi jonkin tavaran yllättäen ilmenevä myrkyllisyys. Oppaassa käsitellään nyt myös puolustusvoimien antamaan virka-apuun liittyviä periaatteita sekä työntekijöiden suojaamista säteilyltä sekä biologiselta ja kemialliselta altistukselta.

Opasta on ollut kirjoittamassa laaja joukko asiantuntijoita pääasiassa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta. Lisäksi panoksensa ovat antaneet muiden alojen asiantuntijat esimerkiksi ruoan turvallisuuden, maaperän saastumisen ja pitkän laaja-alaisen sähkökatkon osalta.

Lisätietoja

johtaja Jari Keinänen, p. 050 354 7138, [email protected]
lääkintöneuvos Mikko Paunio, p. 050 577 1968, [email protected]Muualla palvelussamme

Ympäristöterveyden erityistilanteet. Opas ympäristöterveydenhuollon työntekijöille ja yhteistyötahoille (STM:n julkaisuja 2010:2)

Sivun alkuun