Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sotilaseläkkeiden laskenta yksinkertaistumassa

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.6.2014 10.43
Tiedote -

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden eläkkeiden laskentaa esitetään yksinkertaistettavaksi. Muutos ei vaikuttaisi eläkkeiden tasoon tai alkamisaikaan.

Muista työeläkkeistä poiketen sotilaseläkejärjestelmässä eläkkeen laskemiseen on tarvittu ansiotietojen lisäksi tieto palvelussuhteiden kestosta. Tätä varten sotilaseläkkeitä hallinnoiva Keva on joutunut ylläpitämään sotilaseläkkeiden laskentaa varten erillistä tietojärjestelmää. Laskentaohjelma on vanhentumassa, ja sen ylläpitokustannukset ovat olleet suuret. Jatkossa sotilaseläkkeet laskettaisiin ilman tietoa palvelussuhteiden kestosta, jolloin erilliselle tietojärjestelmällekään ei olisi enää tarvetta.

Muutoksella säästettäisiin tietojärjestelmäkustannuksista noin 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi säästyisi henkilöstökuluja. Vanhasta tietojärjestelmästä luopumisen yhteydessä kaikkien sotilaseläkejärjestelmään kuuluvien henkilöiden rekisteritiedot tarkistettaisiin vuoden 2015 loppuun mennessä. Rekisteritarkistuksen jälkeen Keva pystyisi tarjoamaan sotilaille nykyistä parempia neuvontapalveluja ennen eläkkeen hakemista sekä lähettämään heille vastaavat työeläkeotteet kuin muillekin vakuutetuilleen.

Sotilaseläkejärjestelmään kuuluu noin 10 200 puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 5. kesäkuuta, ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Lisätietoja

hallitusneuvos Erik Strömberg, p. 02951 63190, [email protected]Sivun alkuun