Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen uuden rahoituslain valmistelu käynnistyy

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2022 10.44
Tiedote 61/2022

Sosiaali- ja terveysministeriö alkaa valmistella uutta sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituslakia. Taustalla on hallituksen linjaus siitä, että rahapeleillä rahoitetuille toiminnoille otettaisiin käyttöön uusi rahoitusmalli vuoden 2024 alusta alkaen.

Valtiosihteereistä koostuva hankeryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä saivat helmikuun alussa valmiiksi ehdotuksen rahapelituotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimintojen uudesta rahoitusmallista ja rahoitustasosta. Rahoitusmalliuudistuksen toteuttaminen edellyttää arpajaislain muuttamista. Uusi rahoitusmalli tarkoittaisi käytännössä puhdasta yleiskatteellista mallia, jossa ei olisi säädösperusteisia määrärahan jakosuhteita eikä yksilöityjä käyttötarkoitusmäärityksiä.

Ennakoitavuuden ja vakauden parantamiseksi uudessa rahoitusmallissa ministeriöiden (MMM, OKM, STM) sektoreille valmisteltaisiin uudet käyttötarkoitukset määrittävät sektorikohtaiset puitelait, jotka yhtenäistävät nykykäytäntöjä. 

Arpajaislaista siirrettäisiin STM:n sektoripuitelakiin nykyistä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta koskeva sääntely sekä säännökset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta. 

Hallituksen esitys uudeksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituslaiksi on tarkoitus valmistella kiireellisenä siten, että se voidaan esitellä syksyllä 2022 osana rahoitusmallin kokonaisuudistusta.

Valmisteltavana olevalla lailla halutaan varmistaa valtionavustustoiminnan jatkuminen ennustettavana, avoimena ja läpinäkyvänä.

Valmistelun tueksi asetetaan seurantaryhmä, jonka tehtävänä on edistää terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun uuden lainsäädännön valmistelua. Ryhmän toimikausi on 1.3.2022 – 31.12.2022.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, STM, [email protected]

Sivun alkuun