Hyppää sisältöön
Media

Sosiaaliturvan muutoksenhakujärjestelmä selkiytyy

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2006 11.38
Tiedote -

Hallitus esittää, että sairausvakuutuslaissa olevat tarkastuslautakuntaa koskevat säädökset kumotaan ja tarkastuslautakunnan nimi muutetaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta tulisi ensimmäinen valitusaste valtaosassa Kansaneläkelaitoksen antamia päätöksiä. Valtioneuvosto asettaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 28. syyskuuta 2006.

Kansaneläkelaitoksen aluekeskusten yhteydessä toimivat viisi sosiaalivakuutuslautakuntaa lakkautetaan ja niiden tehtävät siirretään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle. Lisäksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalla on oikeus ratkaista Kansaneläkelaitoksen päätöksistä tehtyjä poistohakemuksia.

Lautakunnan päätöksestä on mahdollista valittaa vakuutusoikeuteen kaikissa valitusasioissa. Vakuutusoikeus on jatkossa toimeentuloturva-asioissa ylin muutoksenhakuaste. Uudistus yksinkertaistaa ja selkeyttää muutoksenhakujärjestelmää sekä yhdenmukaistaa soveltamiskäytäntöä ja parantaa kansalaisten oikeutta puolueettomaan valitusasian käsittelyyn.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri, puh. 160 74412

Sivun alkuun