Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto kokoontuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2003 10.22
Tiedote 345/2003

Euroopan unionin työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto kokoontuu 1.-2. joulukuuta Brysselissä. Keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat mm. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja ehdotus tartuntatautiviraston perustamisesta.

Neuvosto käsittelee myös mm. Euroopan vammaisten vuoden 2003 seurantaa, sosiaalisen suojelun komitean perustamista ja suositusta syöpäseulonnasta. Kuluttaja-asioita mukana on kuluttajapalvelujen turvallisuutta koskeva päätöslauselmaehdotus ja kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanoa koskeva viranomaisyhteistyö.

Suomea kokouksessa edustavat sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre ja peruspalveluministeri Liisa Hyssälä.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen jatkuu

Neuvosto on tehnyt pitkään työtä jäsenmaasta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Nyt neuvoston on tarkoitus päästä asiasta poliittiseen sopimukseen.

Uudistustyötä on tehty Suomen puheenjohtajuuskaudesta lähtien ja viimeisen kahden vuoden aikana neuvostossa on päästy yhteisymmärrykseen asetuksen tekstistä osa kerrallaan. Nyt käsittelyssä on asetusteksti kokonaisuudessaan. Suomi suhtautuu uudistushankkeeseen myönteisesti ja hyväksyy jäsenmaiden kesken neuvotellun tekstin.

Uusi asetus säädetään yhteispäätösmenettelyllä Euroopan parlamentin kanssa. Lisäksi asetuksen soveltaminen vaatii rinnalle täytäntöönpanoasetuksen, josta komissio ei ole vielä antanut ehdotusta. Uudistukseen arvioidaan kokonaisuudessaan tulevan voimaan aikaisintaan vuonna 2006.

Ehdotus tartuntatautiviraston perustamisesta

Komissio antoi elokuussa 2003 ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisen tartuntatautikeskuksen perustamisesta. Keskus koordinoisi tartuntatautien seuranta- sekä varhaisvaroitus- ja reagointiverkostojen toimintaa. Ministerineuvoston kokouksessa on nyt tarkoitus saavuttaa asiasta yleisnäkemys. Suomi kannattaa keskuksen perustamisesta.

Keskuksen perustamisella ei muuteta jäsenvaltioiden ja komission toimivaltajakoa. Toimivalta torjuntatoimissa on jäsenmailla. Yhteisön toimivalta rajoittuu tietojen vaihtoon ja ilmoittamiseen sekä suosituksiin.

Komission laatima asetusehdotus on paraikaa myös parlamentin käsittelyssä. Neuvoston ja parlamentin yhteispäätöksen toivotaan valmistuvan kevään 2004 aikana. Komission ehdotuksen mukaan keskus aloittaisi vuonna 2005.

Kuluttaja-asiat

Ministerit käyvät periaatekeskustelun kuluttajansuojaviranomaisten keskinäistä yhteistyötä koskevasta asetusehdotuksesta. Sääntelyn tavoitteena on varmistaa kuluttajalainsäädännön noudattaminen ja sisämarkkinoiden toimivuus sekä tehostaa kuluttajien taloudellisten etujen suojaa. Asetuksen soveltaminen rajoittuisi rajat ylittävään yhteisölainsäädännön rikkomiseen.

Kokouksessa on tarkoitus myös hyväksyä neuvoston päätöslauselma kuluttajapalvelujen turvallisuudesta. Päätöslauselmassa korostetaan kuluttajapalvelujen turvallisuuden tärkeyttä myös yhteisötasolla.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön asioista:

vanhempi hallitussihteeri Marja-Terttu Mäkiranta puh. 160 73877, 050 - 5002 894

(sosiaaliturva)

lääkintöneuvos Merja Saarinen puh. 160 74030, 050 - 5634796

(tartuntatautivirasto)

Lisätietoja kauppa- ja teollisuusministeriön asioista:

hallitusneuvos Kristian Tammivuori puh. (09) 1606 3521 tai 050 5599 185.

Sivun alkuun