Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalialan kehittämishanke käynnistetään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2003 7.00
Tiedote 280/2003

Sosiaalialan kehittämishankkeella uudistetaan sosiaalipalveluja asiakaslähtöisemmiksi ja palveluiden saatavuutta parannetaan. Kyseessä on koko sosiaalialan uudistaminen. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat turvata sosiaalipalvelujen saatavuus ja laatu, uudistaa palveluita ja kehittää henkilöstön osaamista ja työoloja. Hanke toteutetaan vuosina 2003-2007. Sosiaalialan kehittämishanke koostuu neljästä hankekokonaisuudesta ja 23 erillisestä hankkeesta. Samalla sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää Hyvinvointi 2015-ohjelman valmistelun.

Asiantuntijaseminaarin osanottajat keskustelivat hankekokonaisuudesta ja kaikista 23 osahankkeesta Helsingissä perjantaina 10. lokakuuta. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä esitteli hankkeen toteutusta ja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre puhui köyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevistä toimista.

Seudullista yhteistyötä sosiaalipalvelujen tuottamisessa lisätään

Kuntia kannustetaan lisäämään seudullista yhteistyötä sosiaalipalvelujen tuottamisessa. Erillisen hankkeena toteutetaan esimerkiksi koko maan kattava sosiaalipäivystysjärjestelmä vuoteen 2007 mennessä. Tällöin ihmiset saavat ammattiapua, kun kriisitilanne yllättää.

Hanke vahvistaa lapsiperheiden palveluja ja tukea. Hanke vakiinnuttaa varhaisen puuttumisen osaksi sosiaalipalvelujen työkäytäntöjä ja kehittää ns. perhekeskusmallia, jossalapsiperheiden palvelut kunnassa kootaan verkostomaisesti yhteen. Lastensuojelussa kehitetään huostaanottovaiheessa olevan perheen ja lapsen kanssa tehtävää työtä ja sijaishuollon laatua.

Vanhusten kotona asumista tukevia palveluja kehitetään ja vanhusten laitospalveluja uudistetaan kodinomaisemmiksi. Vammaisten mahdollisuuksia saada henkilökohtainen avustaja ja tulkkipalveluja lisätään. Päihdehuollossa lisätään katkaisu- ja vieroitushoitopalveluja ja matalan kynnyksen hoitopaikkoja.

Sosiaalialan henkilöstölle säädetään oikeus täydennyskoulutukseen

Sosiaalialan henkilöstön osaamista ja työoloja parannetaan. Työntekijöille säädetään oikeus täydennyskoulutukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdot ja antaa kunnille suosituksen henkilöstön tehtävärakenteesta.

Vanhuspalvelujen saatavuutta parannetaan

Asiakkaan oikeutta päästä palvelun tarpeen arviointiin parannetaan vanhuspalveluissa ja kunnallisessa sosiaalityössä. Säädökset on tarkoitus toteuttaa asteittain vuodesta 2005 alkaen. Lisäksi ministeriö antaa kunnille käytäntöjä yhdenmukaistavan suosituksen vanhuksen toimintakyvyn arvioinnista.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia korotetaan hallituksen kehyspäätösten mukaisesti, jotta kunnat voivat toteuttaa hanketta. Kunnat voivat myös saada valtionavustusta kehittämishankkeisiinsa, jotka tukevat hankkeen tavoitteita. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa johtoryhmän hankkeen toteutusta varten.

Lisätietoja antavat: ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson puh. (09) 160 73760, apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä puh. (09) 160 73773, projektipäällikkö Pirjo Sarvimäki puh.(09) 160 74147 ja ylitarkastaja Saila Nummikoski puh. (09) 160 74345.

Sivun alkuun