Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen 27,2 miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.4.2007 10.00
Tiedote -

Vuosina 2003-2007 ovat sosiaali- ja terveysministeriö ja lääninhallitukset jakaneet kunnille yhteensä 190 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen sekä alkoholista aiheutuvien haittojen ja alkoholinkäytön vähentämiseen. Kehittämistoiminnassa ovat mukana lähes kaikki Suomen kunnat. Tavoitteena on ollut saada aikaan pysyviä parannuksia palveluihin.

Viimeiset Sosiaalialan kehittämishankkeen, Kansallisen terveydenhuollon hankkeen sekä Alkoholiohjelman mukaiset valtionavustukset jaettiin 4. huhtikuuta 2007. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän päätöksellä myönnettiin 27,2 miljoonaa euroa muun muassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, lasten ja perheiden, vanhusten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palvelujen parantamiseen.

Kuntien välinen yhteistyö lisääntynyt

Merkittävä osa rahoituksesta on suuntautunut hankkeisiin, jotka pyrkivät palvelujen ja kehittämistoiminnan järjestämiseen aiempaa suuremmalla väestöpohjalla tai joilla tähdätään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden yhdistämiseen. Lisäksi alueellista yhteistyötä on kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla.

”Kehittämishankerahoituksella olemme onnistuneet vauhdittamaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä. Kuntien valmius yhteistyölle sosiaali- ja terveydenhuollossa onnyt paljon parempi kuin mitä se olisi ilman kehittämishankkeita,” painottaa neuvotteleva virkamies Pirjo Marjamäki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kevään 2007 kehittämishankkeiden rahat

STM jakoi tänä vuonna eniten rahaa Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Lapin hankkeisiin. Kansallisesta terveyshankkeesta rahaa jaettiin etenkin perusterveydenhuollon seudulliseen järjestämiseen PARAS- hankkeen puitelain mukaisille noin 20 000 asukkaan ja sitä suuremmille yhteistoiminta-alueille. Muut keskeiset rahoituskohteet olivat tietoteknologiahankkeet sekä eräät suuret mielenterveyshankkeet Pohjanmaalla ja Rovaniemen seudulla. Sosiaalialan kehittämishankkeesta jaettiin tänä vuonna merkittävä osuus seudullisille kehittämisyksiköille.

Tulokset arvioitavana

Sosiaalihuollossa hankerahoituksella on saatu aikaa pysyviä parannuksia. Sosiaalihuoltoon on luotu seudullisen kehittämisen rakenteet perustamalla kehittämisyksiköitä, jotka vastaavat alueellaan sosiaalipalvelujen kehittämisestä. Lähes jokaisessa maakunnassa on jo lastensuojelun erityisosaamisesta vastaava yksikkö. Esimerkiksi tänä vuonna Kaarinaan perustettava lastensuojelun kehittämisyksikkö palvelee alueensa 47 kuntaa. Myös sosiaalipäivystystoimintaa on käynnistetty hankerahoituksella niin, että päivystys toimii lähes koko maan kattavasti.

Kansallisesta terveyshankkeesta jaetun hankerahan vaikuttavuutta arvioitiin kaksi vuotta sitten. Tulokseksi saatiin, että valtaosa hankkeista vietiin läpi hankesuunnitelmien mukaisesti, mutta pysyviä toimintatapamuutoksia seurasi vain osasta hankkeista.

”Arvioimme parhaillaan hankkeiden tuloksia ja rahoitusjärjestelmän toimivuutta. Tavoitteena on, että kuntien kehittämistoimintaa vahvistetaan edelleen seuraavalla hallituskaudella,” Marjamäki toteaa.

Lisätietoja:

Sosiaalialan kehittämishankkeet, erikoistutkija Pirjo Marjamäki, STM, puh. 050 3806524
Terveydenhuollon kehittämishankkeet, lääkintöneuvos Jouko Isolauri, STM, puh. 050 5160624

Luettelot hankkeista ja hankkeista vastaavien yhteystiedot löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.stm.fi > Hankkeet > Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset 2006 > Rahoitetut hankkeet 2003-2006. Sivuilta löytyvät tiedot kaikista vuosina 2003-2007 rahoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeista.

Sivun alkuun