Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveysministeriön keskustelut alueiden kanssa alkavat

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.1.2020 11.44
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö käy alueiden kanssa kahdenkeskiset keskustelut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä tammi-helmikuun aikana. Keskusteluista ensimmäiset pidetään sosiaali- ja terveysministeriössä tammikuun puolivälissä Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen kanssa.

Keskusteluissa käydään läpi kunkin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta ja kehittämistarpeita. 

Keskustelut kytkeytyvät osaltaan sote-uudistuksen valmisteluun, ja niissä on mahdollisuus tarkentaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisia painopisteitä.

Taustamateriaalina keskusteluissa hyödynnetään muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen joulukuussa 2019 julkaisemia arviointiraportteja.

Aluekeskustelut aloitettiin vuonna 2018. Sote-uudistuksen myötä niiden asema vakiintuu uudenlaisen vuoropuhelun ja ohjauksen välineeksi ministeriön ja alueiden kesken.  

Ohjaus perustuu vahvaan vuorovaikutukseen

Uuden ohjauksen keskeisenä tavoitteena on, että ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriön ja palveluiden järjestäjän väliseen luottamukseen ja jatkuvaan vuoropuheluun. Olennaisena osana vuoropuhelua on yhteinen tietopohja ja ymmärrys sote-palvelujen tilasta.

Ohjauksen kehittämisen pääpaino on yhä enemmän strategisessa ohjauksessa ja sen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllinen kehittäminen jatkuu samalla.

Ohjaus, vuorovaikutus ja kehittäminen perustuvat jatkossa entistäkin enemmän tietoon ja ymmärrykseen alueiden tilanteesta.

”Tarkoituksena on, että tämä ohjaus- ja toimintamalli koetaan hyödylliseksi kaikilla alueilla. Samalla voidaan paneutua jokaisen alueen erityispiirteisiin, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vaihtelevat merkittävästi alueittain. Eroja selittävät muun muassa erilaiset tavat järjestää ja tuottaa sote-palveluja ja erot palvelujen saatavuudessa. Taustalla saattaa olla alueen palvelurakenteeseen liittyviä perinteitä ja toimintatapoja, mutta myös onnistunutta ja pitkäjänteistä palvelujen kehittämistä, toteaa johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriön ohjausosastolta. 

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Kari Hakari, STM, 0295 163 642, [email protected]
Johtaja Pasi Pohjola, STM, 0295 163 585, [email protected]

Sivun alkuun