Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö jakoi valtionavustuksia hyvinvointia ja terveyttä lisäävien käytäntöjen levittämiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2016 11.11
Tiedote 219/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset valtionavustuksista, joilla rahoitetaan hyviä käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin, terveyden ja vastuunottokyvyn parantamiseksi. Valtionavustusta jaetaan nyt yhteensä 6 615 000 euroa vuosille 2017−2018. Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeeseen.

Hyvillä käytännöillä tarkoitetaan sellaisia toimintatapoja tai malleja, jotka lisäävät terveitä elintapoja, kuten liikuntaa ja jotka ehkäisevät kansansairauksia, edistävät mielenterveyttä ja osallisuutta sekä torjuvat yksinäisyyttä.

Valtionavustusten hakuaika oli 17.6.−30.9.2016. Hakemuksia tuli yhteensä 26. Valtionavustusta saavien hankkeiden joukossa on isoja kokonaisuuksia, joissa useat toimijat työskentelevät yhdessä. Valtionavustusta saavat seuraavat hankkeet:

  • UKK-instituutti (2 635 000 euroa) ”Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE)” -nimiseen usean toimijan hankkeeseen, johon osallistuu kymmenen sairaanhoitopiiriä
  • Vitalmed Oy (69 000 euroa) ”Uneton Suomessa - Unettomuuden lääkkeettömän hoidon kehittämiseen” -nimiseen hankkeeseen
  • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (340 000 euroa) nuorten päihteiden käytön vähentämiseen ja ammattikoulujen opettajien osaamiseen vahvistaa nuorten ryhmäytymistä ja mielenterveystaitoja
  • Filha ry (580 000 euroa) hankkeeseen, joka mallintaa vaikuttavat menetelmät mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamiseksi 11 sairaanhoitopiirin alueella
  • Ikäinstituutin säätiö (485 000 euroa) ”Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi” -nimiseen hankkeeseen ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi
  • Kirkkohallitus (1000 000 euroa) ”Yhteinen keittiö”-toimintamallin käyttöönottoon 36 kunnassa
  • Suomen Mielenterveysseura ry (846 000 euroa) väestön mielenterveystaitojen ja eri alojen ammattihenkilöiden mielenterveysosaamisen parantamiseen
  • Suomen Sydänliitto ry (580 000 euroa) Neuvokas perhe - liikunta- ja ravitsemusohjauksen tuki neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon” -nimiseen hankkeeseen
  • Utsjoen kunta (80 000 euroa) ”Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle - ELÄMÄ” -nimiseen hankkeeseen

Nyt jaettujen valtionavustusten lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää myöhemmin 335 000 euroa valtionavustuksia hankkeisiin, joiden tarkoitus on kannustaa suomalaisia omaksumaan terveyttä ja hyvinvointia lisääviä elintapoja. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee hanketta, jossa syvennetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamista itsemurhien ehkäisemiseksi.

Lisätiedot:

Johtaja Taru Koivisto, p. 02951 63323, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Meri Larivaara. p. 02951 63634, [email protected]

Sivun alkuun