Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuva

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2020 15.58
Tiedote

Koronaviruspandemiasta johtuen suojavarusteisiin kohdistuu suurta kysyntää maailmanlaajuisesti. Suomessa yliopistolliset keskussairaalat, sairaanhoitopiirit, kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityiset toimijat hankkivat valtaosan käyttämistään suojaimista. Niiden tekemät hankinnat kattavat noin 90 prosenttia kyseisten tuotteiden hankinnoista.

Epidemian käynnistyttyä vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden suojainvarusteostoja on täydennetty Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla. HVK on toteuttanut hankintojaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tekemien tukipyyntöjen perusteella. Suojavarusteista on tehty yhteensä viisi tukipyyntöä.

Huoltovarmuuskeskus ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojainvarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavälineiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietojen (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 -työryhmä), työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) saatavien suojavarusteiden kotimaisen tuotannon tilannetietojen ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietojen perusteella. 

Suojavarusteiden käyttötarve vaihtelee tuoteryhmittäin

Suojavarusteilla tarkoitetaan tuoteryhmiä, joiden riittävyys on koronapandemian aikana noussut Suomessakin keskeiseksi. Riittävyyteen ovat vaikuttaneet kyseisten tuoteryhmien lyhyessä ajassa huomattavasti kasvanut kysyntä ja niiden saatavuuden samanaikainen heikkeneminen. 

Kirurgisten suu-nenäsuojainten osalta käyttötarvearvio on sairaaloissa noin 410 000 – 500 000 kappaletta vuorokaudessa. 

Hengityksensuojainten (FFP2 ja FFP3) osalta käyttötarvearvio on noin 15 000 – 50 000 kappaletta vuorokaudessa. 

Suojatakkien osalta käyttötarvearvio on noin 88 000 –1 10 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä 6.5.2020

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämänhetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on 6.5.2020 klo 15.00 seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys on tällä hetkellä kohtalainen

  • Hankintatilanne maailmalla on parantunut selkeästi muutaman viikon takaiseen tilanteeseen verrattuna. HVK neuvottelee parhaillaan merkittävien kansainvälisten valmistajien kanssa pitkäaikaisista toimitussopimuksista, joihin sisältyy useita peräkkäisiä toimituksia.
  • Kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja ja pidempiaikaisia tilauksia on tehty.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) tilanne on kohtalainen. 

  • HVK neuvottelee parhaillaan kansainvälisten valmistajien kanssa pitkäaikaisista toimitussopimuksista. 
  • Kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja ja tilauksia on tehty.

Suojavisiirien tilanne on erinomainen.

  • Useat kotimaiset yritykset ovat käynnistäneet suojavisiirien valmistuksen ja toimitukset sairaanhoitopiireille.

Suojavaatteiden tilanne on heikko. 

  • Tilannetta pyritään helpottamaan sairaanhoitopiirien varastojen kautta sekä priorisoimalla hankintatoimintaa suojatakkeihin. Globaali saatavuus on tällä hetkellä huono.
  • Valmistajat asettavat etusijalle suuret tilaukset. Sairaanhoitopiirien ja HVK:n yhteishankintojen toimituksia on saapumassa lähiviikkojen aikana.
  • Kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja.

Suojakäsineiden tilanne on hyvä.

  • Tällä hetkellä ei tehdä aktiivisesti uusia tilauksia, mutta tilannekuvaa seurataan, ja ylläpidetään valmiutta vastata nopealla aikataululla kysyntään.
  • HVK:lla on voimassa oleva pidempiaikainen toimitussopimus suojakäsineiden toimituksista.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti

Riittävyysarviot eivät ole poikkeusoloissa tarkkoja ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti. 

Suojainten riittävyyteen vaikuttaa niiden tarkoituksenmukainen ja oikea käyttö. Toisaalta suojaimia koskevan kansainvälisen markkinatilanteen takia suojainten hankintaan ja toimituksiin liittyy tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta.

Vaikka päävastuu suojainten hankinnasta on yliopistollisilla keskussairaaloilla, sairaanhoitopiireillä, kunnilla ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköillä, HVK kartoittaa omalta osaltaan suojavälinemarkkinoita, neuvottelee toimittajien kanssa ja pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia yhteistyömalleja eri toimijoiden kanssa suojainvälinetoimituksista. HVK myös rakentaa ja varmistaa pidempiaikaisia logistiikkaketjuja suojavälineiden saatavuuden varmistamiseksi. 

Lisätiedot

Pekka Tulokas, valmiusjohtaja, STM, p. 029 516 3202
Jyrki Alkio, johtava asiantuntija, TEM p. 029 504 7103 
Janne Känkänen, va. toimitusjohtaja, HVK, p. 029 505 1012

Sivun alkuun